Thành hội thực hiện Chương trình “Xây dựng và củng cố niềm tin trong hội viên CCB và nhân dân” gắn với Đề án của Thành ủy về phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội tập trung xây dựng một đội ngũ trên 8.000 hội viên là lực lượng chính trị nòng cốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Ngoài ra Hội còn có 650 cán bộ, hội viên tham gia tại 300 đội Xã hội tình nguyện, góp phần giáo dục, cảm hóa trên 15.000 đối tượng sau cai nghiện hồi gia, có việc làm ổn định.
Từ phong trào thi đua, Thành hội có 16/24 quận, huyện thành lập CLB CCB làm kinh tế. Nhiều CLB hoạt động có hiệu quả ở các quận Bình Tân, Tân Bình, quận 3, quận 2… Thành hội vay vốn Ngân hàng CSXH gần 410 triệu đồng, tạo việc làm cho gần 10.700 lao động, nay thành phố chỉ còn 36 gia đình CCB nghèo. Tiêu biểu trong phong trào thi đua là Công ty TNHH MTV CCB thành phố, hoạt động được 2 năm, từng bước đi vào ổn định. Đời sống cán bộ, hội viên trong công ty ngày càng lên cao mà còn đóng góp kinh phí cho Thành hội hoạt động, xây tặng 17 nhà tình nghĩa, tình thương với tổng trị giá 585 triệu đồng. Công ty còn trao tặng 7.190 xe lăn, 302 suất học bổng, 6.000 cuốn sách, 210 phần quà và tài trợ Chương trình nước sạch tỉnh Long An gần 11.458 triệu đồng
Các cấp Hội còn thi đua duy trì tốt chế độ sinh hoạt, nhất là ở Hội cơ sở và chi hội. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt từ 74% trở lên. Phương thức sinh hoạt, phong phú hơn, nội dung chất lượng hơn. Các quận, huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp hội viên mới từ 4 đến 15 %. Năm 2015, Thành hội kết nạp 2.808 hội viên mới, nâng tổng số toàn Thành phố có 67.290 hội viên CCB. Qua bình xét có trên 90% số Hội cơ sở đạt TSVM, trên 95% hội viên đạt “CCB gương mẫu”, trên 92% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”; không có hội viên CCB vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Công tác vận động thành lập CLB CQN đạt được kết quả tốt, phát triển đồng đều, rộng khắp; trong đó các Hội phường, xã có 299 CLB, khu phố có 565 CLB và có 8 CLB thuộc Hội CCB Khối “487”. Đến nay, toàn thành phố có 872 CLB CQN với trên 25.400 CQN tham gia.
UBND TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND và Hội CCB. Đặc biệt, Thành ủy chỉ đạo Hội CCB thực hiện chuyên đề năm 2015, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, MTTQ và các cơ quan truyền thông, báo và BTL thành phố, thực hiện tốt hoạt động phối hợp, tuyên truyền hình ảnh, hoạt động của Hội CCB trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tấm gương người tốt - việc tốt, những mô hình hay của CCB, thể hiện bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Bài và ảnh: Vũ Xiêm