Các đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Tưởng Phi Chiến, Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội cùng gần 200 đại biểu là Uỷ viên BCH, đại diện các Huyện hội, Quận hội, khối 487 trong toàn thành phố đã về dự.

Báo cáo sơ kết trình bày tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Hội CCB TP Hà Nội đã luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của mình, đặc biệt trên các mặt công tác xây dựng Hội, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, hưởng ứng các cuộc vận động xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tình nghĩa, xoá đói giảm nghèo… Toàn Thành hội đã phát triển mới được 58 Hội cơ sở, kết nạp mới 35.856 hội viên, mở 171 lớp tập huấn cho 23.869 lượt cán bộ, đưa vào hoạt động mới 923 CLB CQN với 33.110 CQN; 96,2% gia đình hội viên đạt GĐVH; 96,51% đạt hội viên gương mẫu, xây dựng hơn 1.000 tổ vay vốn với tổng quỹ các loại hơn 570 tỷ đồng cho 40.000 hội viên vay phát triển sản xuất, giảm được 1.075/5.780 hộ nghèo, không còn tổ chức Hội trung bình và yếu kém… tạo được uy tín lớn trong nhân dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận về những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2010 của Hội CCB TP Hà Nội, góp phần vào thắng lợi của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Lê Doãn Chiêu