Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Hội CCBTP đã cử 50% cán bộ cơ quan Hội phối hợp cùng Hôi CCB các Quận, Huyện bám sát từng cấp hội CCB xã, phường, đơn vị chuẩn bị báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, kiểm điểm của Ban chấp hành, kịch bản Đại hội, đặc biệt cùng cấp ủy địa phương rà soát, quy hoạch đội ngũ cán hội nhằm đáp ứng tốt cho công tác xây dựng, tổ chức hoat động của Hội trong thời gian tới. Chính cách làm cụ thể, sát cơ sở nên việc chuẩn bị Đại hội cấp xã phường, các đơn vị 487 đươc chuẩn bị kỷ ngay từ bước đầu, không để xãy ra vướng mắc, nhất là công tác nhân sự, đảm bảo đúng yêu cầu của đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, hội viên.
Đến cuối tháng 3 và những ngày đầu tháng 4, toàn TP đã hoàn thành Đại hội CCB ở 56 xã phường và 97 đợn vi thuộc khối 487. Hiện nay, Hội CCBTP chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB Quận Sơn Trà vào ngày 19/4, đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở 6 quân, huyện và 5 đơn vị 487 vào những ngày cuối tháng 4 và tháng 5 tới.
Tin: Nguyễn Phát