Nhân tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB TP Cần Thơ (1989-2009), Báo CCB Việt Nam xin đăng bài viết của đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Hội CCB TP Cần Thơ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động, mạng lưới cơ sở Hội được tổ chức rộng khắp ở tất cả các xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp với 143 Hội cơ sở, 797 chi, phân hội và 52 Hội cơ sở cơ quan, có 11.609 HV; trong đó có 4.153 HV là đảng viên chiếm 35,77%.

Trong điều kiện sống gần dân, gắn bó với dân, bằng uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, các cấp Hội CCB TP Cần Thơ đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc phát động, gương mẫu thực hiện các cuộc vận động chính trị, các phong trào hành động cách mạng; thi đua yêu nước; kiên trì thuyết phục vận động nhân dân tham gia bảo vệ và thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc và thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia hoà giải có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, gắn bó mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội thời gian qua, đã minh chứng dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự đồng tình ủng hộ của xã hội, các cấp Hội CCB không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hết sức phong phú, sáng tạo, phù hợp thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với lớp trẻ. Những thành quả đạt được khẳng định Hội CCB Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng là một tổ chức chính trị - xã hội không thể thiếu trong hệ thống chính trị - chỗ dựa chính trị tin cậy của Đảng - một lực lượng góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, thành quả cách mạng và xây dựng quê hương, đất nước.

Đảng bộ và nhân dân thành phố ghi nhận và trân trọng, đánh giá cao những thành quả, cống hiến cùa các cấp Hội CCB thành phố, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương.

Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, chúng ta vui mừng với sự kiện thành phố được đón nhận phần thưởng cao quí của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng 2 và Chính phủ quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc T.Ư. Để xứng đáng với vai trò và vị trí của mình, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân thành phố, trong đó có Hội CCB phải năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, sớm hoàn thành mục tiêu phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trước năm 2020.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì nhân dân quên mình”, Hội CCB TP Cần Thơ tiếp tục không ngừng ra sức phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức tập hợp, động viên sự nhiệt tình, đầy tâm huyết của các đồng chí CCB, CQN, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng với các thành viên trong hệ thống chính trị các cấp, tích cực vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoàn thành thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tích cực góp phần vào sự phát triển của quê hương Cần Thơ văn minh, hiện đại, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

NTQ