Hội CCB TP Cần Thơ với gần 12.000 cán bộ, hội viên, sinh hoạt ở 144 Hội cơ sở, luôn nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước”. 5 năm qua (2007 - 2012), Hội CCB TP Cần Thơ đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền và cùng với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp Hội không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt chức năng bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức hiểu biết cho CCB. Từ đó quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội CCB các cấp và các chủ trương của địa phương. Hiện có 1.289 CCB giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực… là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua được sự tín nhiệm của đảng bộ và nhân dân.

Phong trào thi đua tham gia xây dựng giao thông nông thôn, giải quyết việc đi lại cho nhân dân, tùy theo sức mà tham gia, tùy theo gia sản mà đóng góp, có tiền góp tiền, có công góp công, có đất góp đất, nâng cấp các hẻm ở đô thị, nạo vét kênh mương, đắp đập giữ nước chống lũ, tổng cộng bắc được 12 cây cầu, sửa chữa 61 cây cầu với 1.550.940.000 đồng (trong đó CCB góp 413.970.000 đồng và 7.348 ngày công ). Đặc biệt, trong những năm qua, có nhiều CCB đã tự giác hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, đồng thời còn vận động nhân dân cùng tham gia hiến đất, đóng góp sức người và tiền cho phong trào này. Ví như 10 hội viên hiến 5.930m2 đất để làm đường, trong đó có CCB Phạm Văn Đăng, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ hiến 400m2 đất vườn, ruộng của mình để làm trường học và ủng hộ thêm 20 triệu đồng làm đường giao thông.

Tham gia phát triển KTXH với chủ đề “Cần kiệm thoát nghèo nâng cao mức sống”, thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội CCB với Liên minh HTX TP Cần Thơ và kế hoạch xóa đói giảm nghèo, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của CCB TP Cần Thơ 2008 - 2010. Từ cuối năm 2007, quá trình xây dựng phát triển và giải thể đến nay Hội CCB TP Cần Thơ hiện có 6 HTX chủ yếu nuôi cá giống, làm nghề xây dựng, dịch vụ sửa xe và hoa kiểng; 25 tổ hợp tác và câu lạc bộ sản xuất trồng lúa, làm vườn, nuôi gà, nuôi bò, nuôi cá, nuôi trăn, hoa kiểng, trồng màu và làm vệ sinh môi trường, đến năm 2010 diện tích sản xuất chiếm 284,8 ha đất, mặt nước đưa vào sản xuất với 293 thành viên, giải quyết thường xuyên 254 lao động và hàng trăm lao động thời vụ. Đáng chú ý có CLB nuôi cá giống Xuân Dư (quận Ô Môn) cho hộ thu nhập từ 56 đến 100 triệu đồng/năm...

Ý chí vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương là minh chứng rõ nhất cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Hội CCB TP Cần Thơ. Với thành tích đó, 5 năm qua, Thành hội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND TP tặng cờ thi đua; các cấp Hội có 107 tập thể và 234 cá nhân được T.Ư Hội, UBND các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Trần Hiếu