Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 2 lớp tập huấn cho 305 cán bộ chủ chốt, các huyện, thành Hội mở 24 lớp cho 2.484 cán bộ từ chi hội trở lên. Hội kết nạp 1.651 hội viên mới, nâng tổng số lên 69.300 hội viên, sinh hoạt tại 11 Hội trên cơ sở, 225 cơ sở và 1.446 chi hội.

Các cấp Hội xây dựng quỹ nội bộ 52 nghìn triệu đồng (763.000 đồng/hội viên), từ nguồn vốn này cho hội viên được vay với lãi suất thấp hoặc không lãi, để phát triển kinh tế gia đình. Vốn vay các tổ chức tín dụng đạt 35.750 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 1.850 lao động. Hiện Hội có 16/137 xã, phường hết hộ CCB nghèo (đạt 11,67%), hộ nghèo còn 0,81%, hộ khá, giàu 66,57%. Hội viên ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội" được 1.024 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 22 nhà và sửa chữa 20 nhà; vận động MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà số tiền 260 triệu đồng… Tham gia xây dựng nông thôn mới hội viên đóng góp 17.568 ngày công; ủng hộ 11.341 triệu đồng; hiến 5.859m2 đất.

Qua bình xét, số cơ sở TSVM đạt 99,86% (trong đó TSVM xuất sắc đạt 38,5%); chi hội TSVM đạt 98,6%, không có chi hội yếu kém. T.Ư Hội tặng Cờ thi đua cho huyện Hội Yên Lạc và thành Hội Vĩnh Yên, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân. Tỉnh Hội tặng Bằng khen cho 42 tập thể và 67 cá nhân; tặng danh hiệu tổ chức Hội TSVM xuất sắc cho 87 cơ sở và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân (ảnh).

* Năm 2018, Hội CCB huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) kết nạp được 49 hội viên mới, nâng tổng số lên 1.350 hội viên; có 63 gia đình hội viên thoát nghèo, số có mức sống khá và giàu là 862 hộ; có 50 mô hình kinh tế do CCB làm chủ: Doanh nghiệp sản xuất miến dong và cung cấp vật liệu xây dựng 2, HTX 4, Tổ hợp tác 6, mô hình trang trại 2, gia trại 9, mô hình vườn ao chuồng 1, dịch vụ say sát 1, tổ xây dựng 3, xưởng đóng mộc, gạch ba banh 6, mô hình sửa chữa ô tô, xe máy 2. mô hình dịch vụ cung cấp vật liêu xây dựng 1, mô hình chăn nuôi dê, bò 13; tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động doanh thu hàng năm ước đạt trên 15 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào “Thắp sáng đường quê”, do Hội làm nòng cốt, thắp sáng 72 thôn, bản, khu phố, với tổng số 745 bộ bóng đèn, 43.726m đường, tham gia 898  ngày công, kinh phí lắp đặt trên 634,4 triệu đồng (CCB hỗ trợ trên 116 triệu đồng), có 2.947 hộ dân, 43 nhà văn hóa, 29 trường học được hưởng lợi.

Qua bình xét, huyện Hội có 8/9 cơ sở đạt TSVM (trong đó có 4 cơ sở đạt TSVM xuất sắc), không có cơ sở hội, chi hội yếu kém, hội viên gương mẫu và gia đình văn hóa đạt 98%. Hội có 18 tập thể và 24 cá nhân được Hội CCB tỉnh, UBND và Hội CCB huyện khen thưởng.

Tin và ảnh: Lê Thị Lan, Hà Văn Bốn