Phong trào đi tìm đồng đội còn nằm lại trên chiến trường xưa đã phát triển sâu rộng trong các hội viên CCB tỉnh Quảng Trị từ nhiều năm nay. Các hội viên quy tập hàng ngàn liệt sĩ trên đất bạn Lào và trong địa bàn tỉnh. Từ phong trào đó, trong CCB hình thành nhiều tổ, nhóm và Đội quy tập tự nguyện. Nhiều tấm gương nghĩa tình đồng đội trong phong trào như anh hùng Nguyễn Chí Phi, CCB phường 1, TP Đông Hà; Hồ Với, Chủ tịch Hội CCB xã A Bung, huyện Đakrông; Nguyễn Thanh Bình, Lê Thanh Tượng, CCB phường 3, thị xã Quảng Trị, Trần Kiệm CCB phường 5, TP Đông Hà; Nguyễn Trọng Thái CCB thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa… Đặc biệt câu chuyện cảm động về đồng chí Mai Thanh Hùng, người Đội trưởng Đội quy tập thị trấn Khe Sanh, năm 2009 bị bệnh nặng, trước lúc lâm chung vẫn nhớ đến đồng đội, lật trong chiếc gối của mình đưa cho vợ con tấm sơ đồ mà anh vẽ, đánh dấu các điểm mộ, dặn dò với vợ con trao tấm sơ đồ này cho đội quy tập, tiếp tục thay anh tìm kiếm đồng đội.
Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 1237 giai đoạn 2013- 2015. Hội CCB tỉnh xác định đối tượng CCB là người trực tiếp tham gia chiến đấu, có khả năng cung cấp thông tin chính xác và giao nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể cho thường trực Hội cơ sở xã, phường, thị trấn, cùng chi hội trưởng trực tiếp đến tại nhà của CCB ghi phiếu cung cấp thông tin theo mẫu phiếu 09. Trong dịp đó, Hội CCB tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào “Tiếp tục đi tìm đồng đội” coi đó là trách nhiệm của mọi người, là mệnh lệnh của trái tim, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi tổ chức Hội và hội viên.
Sơ kết việc thực hiện Đề án 1237 vừa qua, từ thông tin của CCB năm 2013 (theo phiếu giải mã) đã cung cấp 85 phiếu liệt sĩ, lực lượng Đội quy tập 584 Bộ chỉ huy quân tỉnh và các huyện đội, phòng Lao động thương binh và xã hội quy tập được 46 mộ liệt sĩ; năm 2014 quy tập được 49 mộ liệt sĩ; năm 2015 Hội CCB tỉnh cung cấp 5 đợt thông tin theo phiếu 09 là 195 phiếu có 326 mộ liệt sĩ (trong đó có 2 mộ tập thể). Từ những thông tin trên Hội CCB tỉnh tập trung tổng hợp rà soát chặt chẽ và bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Hội làm việc và thống nhất với BCHQS tỉnh về phiếu cung cấp thông tin của CCB để tổ chức dẫn đường, khảo sát, quy tập và khi phát hiện các điểm mộ có liệt sĩ. kịp thời thông báo cho nhau. Trong các đợt đi khảo sát, quy tập. Hội CCB tỉnh tổ chức 15 đồng chí tham gia dẫn đường xác định vị trí mộ liệt sĩ ở Lào và 27 đồng chí tham gia trong nước. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng, khảo sát 19 điểm mộ, kết quả có 5 điểm phát hiện được hài cốt có 34 mộ không có tên. Đội quy tập tự nguyện Hội CCB thị trấn Khe Sanh, năm 2015 tổ chức 18 đợt đi tìm đồng đội, khảo sát 18 điểm với 199 ngày công, kết quả quy tập được 2 mộ. Đặc biệt từ phiếu cung cấp thông tin của CCB Gio Linh, hội viên CCB Nguyễn Thành Luân, 58 tuổi và hội viên Trần Thị Cháu 87 tuổi ở thôn An Bình và An Nha, xã Gio An, dẫn đường cho đội quy tập Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, tìm kiếm 2 đợt được 29 hài cốt liệt sĩ.
Như vậy, trong thời gian chưa đầy 3 năm, Hội cung cấp 280 phiếu thông tin theo mẫu 09 với 411 mộ liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn kinh tế 337 Quốc phòng, các huyện đội và ngành lao động thương binh - xã hội quy tập được 136 mộ liệt sỹ đưa về an táng tại các nghĩa trang, đây là sự quyết tâm rất cao, nổ lực rất lớn, một kết quả mang tính nhân văn sâu sắc.
Nguyễn Văn Minh (Hội CCB tỉnh Quảng Trị)