Hiện toàn Hội có 32.427 hội viên, sinh hoạt ở 258 cơ sở và 15 Hội cấp huyện, tương đương. Hội xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là phát huy tinh thần đoàn kết, động viên CCB, CQN giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, quyền lợi hợp pháp của hội viên. Các cấp Hội nghiêm túc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của T.Ư Hội CCB Việt Nam; đặc biêt là các Chỉ thị 03,05 của Bộ chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng. Nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác địa phương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, đề cao cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, cán bộ, hội viên đóng góp trên 1.000 ý kiến có chất lượng vào các đề án, văn kiện Đại hội. Đồng thời tham gia tích cực vào công tác tổ chức cũng như bảo vệ an ninh trật tự, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh có gần 1.900 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng; 1.000 hội viên là đại biểu HĐND các cấp; hơn 9.000 hội viên (chiếm gần 40% tổng số hội viên) tham gia công tác chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, công an, xã, phường đội; 525 CCB, CQN được kết nạp Đảng. Lực lượng này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy, những năm gần đây, Hội CCB phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, hội viên để phản ảnh cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Đặc biệt, các cấp Hội tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng ở địa phương, trọng tâm là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”..., động viên 1.120 con em CCB, CQN lên đường nhập ngũ, phụng dưỡng 19 Mẹ VNAH, tìm kiếm, quy tập 158 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng, giải quyết các chế độ cho 6.485 hội viên; đồng hành cùng thanh niên trong các hoạt động có ý nghĩa giáo dục, củng cố 980 chi đoàn từ yếu kém vươn lên hoạt động khá; động viên CCB, CQN phát huy tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, vận động kinh phí từ nhiều nguồn xóa 674 nhà tạm, ổn định nơi ở cho hộ CCB nghèo khó, giảm được gần 2.000 hộ CCB nghèo. Tất cả những việc làm trên tạo ra khí thế phấn khởi, góp phần an sinh xã hội và sự đồng thuận cao trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.
Trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ với biết bao gian khổ, hy sinh, CCB tỉnh Quảng Ngãi vẫn vẹn nguyên một lòng với Đảng, với dân, tinh thần, ý chí Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong bất cứ thành tựu nào của địa phương đều có sự đóng góp của lực lượng CCB, CQN như một sự tiếp nối quãng đời quân ngũ trên mặt trận mới: Xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, quốc phong, an ninh được đảm bảo, quê hương núi Ấn, sông Trà ngày càng giàu đẹp.
Bài và ảnh: Nguyễn Phát