Hội CCB xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu vận động nhân dân giải tỏa hành lang ATGT

Để thực hiện yêu cầu, mục tiêu đã đề ra Hội CCB tinh chỉ đạo cho Hội CCB huyện, cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT. Trong 4 năm toàn tỉnh Hội tổ chức được 873 buổi cho 250.550 lượt hội viên học tập Luật giao thông. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức giao lưu, tọa đàm về “ Văn hóa giao thông”. Hội phối hợp với thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương làm các phóng sự tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến. Các cấp Hội tổ chức cho hội viên thi tìm hiểu Luật giao đường bộ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh. 100% tổ chức Hội đều cho hội viên ký cam kết thực hiện tốt về trật tự an toàn giao thông.
Điểm tiêu biểu Hội CCB các cấp trong những năm qua làm tốt công tác vận động quần chúng giải phóng mặt bằng mở rộng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là làm đường giao thông nông thôn. Hội viên gương mẫu hiến đất, phá bờ rào để cho đường thông hè thoáng. Trong 4 năm qua toàn tỉnh Hội có 47.629 hội viên, hiến 2.366.086 m2 đất, phá 157.700m bờ tường, bờ rào, trị giá tài sản trên đất 58,6 tỷ đồng. Tham gia 593.821 ngày công xây dựng 940 km đường giao thông. Có nhiều tấm gương CCB xuất sắc để nhân dân học tập. Điển hình như: đồng chí Cao Tiến Dũng xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ hiến 1.500m2 đất, Trần Văn Hòa xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn hiến 756 m2 đất. Đặc biệt CCB Nguyễn Thị Liễu ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương đã vận động gia đình và họ tộc di dời nhà thờ họ hiến đất cho xã làm đường. Kết quả làm đường giao thông nông thôn góp phần không nhỏ cho các địa phương trong tỉnh về đích sớm xây dựng NTM.
Thời gian qua Hội CCB các huyện xây dựng được nhiều mô hình CCB tham gia bảo vệ giữ gìn trật tự ATGT. Đây là một cách làm hay, có tác dụng thiết thực được quần chúng nhân dân ghi nhận. Từ các mô hình điểm Hội CCB các huyện tổ chức rút kinh nghiệm nhân thành diện rộng. Đến nay toàn tỉnh Hội đã xây dựng được 2.899 mô hình, có 21.350 hội viên tham gia. Địa phương xây dựng được nhiều mô hình Hội CCB huyện Thanh Chương 468 mô hình, Yên Thành 422 mô hình, Tân Kỳ 256 mô hình. Với các loại hình hoạt động “ Tổ bảo vệ ATGT”, “ Cổng trường an toàn giao thông”, “ Đường tàu an toàn”, “ Đoạn đường xanh, sạch, đẹp và ATGT” xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như: “ Tổ bảo vệ ATGT” CCB xã Bảo Thành, xã Hợp Thành huyện Yên Thành, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Mô hình đoạn đường “ Xanh, sạch, đẹp, ATGT” của Chi hội CCB phường Bến Thủy, đường “ Không có quảng cáo, rao vặt trái phép” của Chi hội CCB khối 1 phường Lê Lợi, T.P Vinh. Có nhiêu tấm gương điển hình được nhân dân hết sức khâm phục và biết ơn như CCB Nguyễn Huy Chỉ ở xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, thương binh hạng 4/4, kinh tế gia đình rất khó khăn mà 12 năm liên tục (từ 2005 đến nay) đã tự nguyện gác chắn đường dân sinh đi qua đường sắt bảo vệ ATGT cho người và phương tiện qua lại.
Hội CCB các cấp trong những năm qua đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia giải tỏa lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các tổ chức Hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, cam kết không tái lấn chiếm. Trong 4 năm các cấp Hội CCB cùng với địa phương đã tháo dỡ 250 ki ốt, mái che, 1.500 biển quảng cáo trái phép.
Cuộc vận động CCB tỉnh Nghệ An tham gia thực hiện trật tự ATGT đạt được kết quả cao. Tai nạn giao thông liên quan đến gia đình hội viên CCB giảm cả 3 tiêu chí. Năm 2014 xảy ra 54 vụ, chết 5 người, bị thương 20 người, đến năm 2016 chỉ có 34 vụ, chết 4 người, bị thương 10. Đạt được thành tích trên là do Thường trực Hội CCB tỉnh đến cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt thực hiện trật tự ATGT. Gắn chặt tuyên truyền, giáo dục trong các tổ chức Hội với gia đình, nhà trường. Mỗi hội viên CCB là một tuyên truyền viên vận động nhân dân cùng thực hiện. Nét nổi bật các cấp Hội nhân rộng các mô hình tiến tiến có hiệu quả.
Trong những năm tới Hội CCB tỉnh Nghệ An sẽ gắn cuộc cuộc vận động “ CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” với phong trào: “ Cựu chiến binh gương mẫu”. Thực hiện tốt Nghị quyết HĐND, kế hoạch của UBND tỉnh về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn tỉnh từ năm 2017- 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, điển hình tiêu biểu “ CCB tham gia thực hiện trật tự ATGT”. Nhân rộng mô hình CCB tham gia đảm bảo ATGT đường ngang, đường cắt qua đường sắt. Thực hiện tốt vai trò giám sát của tổ chức Hội CCB đối với công tác ATGT.
Bài: Hải Hưng, ảnh: Xuân Đại