Năm 2018, Hội CCB tỉnh Nam Định kết nạp 1.901 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 110.350 hội viên; sinh hoạt tại 3.590 chi hội, của 364 cơ sở và 12 hội trên cơ sở. Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phong trào của địa phương, được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thưởng thi đua. Đây là sức bật trong mùa Xuân mới 2019.

Các cấp Hội tham gia tổ chức nhiều lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết lần thứ 6, 7 và 8 của T.Ư Đảng (Khóa XII), Nghị quyết đại hội Hội CCB tỉnh và Đại hội VI Hội CCB Việt Nam cho cán bộ, hội viên. Đồng thời tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội và công tác phối hợp hoạt động với các sở, ngành cho 273 cán bộ từ cơ sở trở lên. Các huyện, thành Hội mở 13 lớp tập huấn cho 2.035 cán bộ từ chi hội trở lên, đạt kết quả tốt. Hội động viên 38.904 hội viên là đảng viên, trong đó có 7.353 hội viên tham gia cấp ủy và 2.137 hội viên là đại biểu HĐND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Các cấp Hội củng cố và duy trì hoạt động của 1.463 tổ hòa giải, 449 tổ nắm tin, 834 tổ ATGT, 265 tổ bảo vệ môi trường với trên 7.800  cán bộ, hội viên tham gia. Tổng kết 5 năm Chương trình “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, Hội CCB thị trấn Cát Thành (huyện Trực Ninh) được Ủy ban ATGT quốc gia tặng Bằng khen. Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội hoàn thiện đề tài khoa học và biên soạn cuốn Lịch sử và Biên niên sự kiện 30 năm xây dựng và phát triển của Hội CCB tỉnh Nam Định.

Thực hiện Cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Hội CCB các huyện, xã tham gia có hiệu quả như huyện Hải Hậu (đã đạt NTM) nay hướng tới NTM bền vững, kiểu mẫu; 4 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy và Trực Ninh cùng 5 xã của TP Nam Định được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Vụ Bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn thanh niên, nhà trường tổ chức 248 buổi giáo dục truyền thống cho 18.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời tham gia tuyển chọn, động viên 2.600 thanh niên nhập ngũ năm 2018, tặng quà 417,5 triệu đồng; phối hợp vận động, củng cố và thành lập 3.398 câu lạc bộ, với 88.615 CQN tham gia (đạt gần 82% số CQN trong tỉnh), tăng 40 CLB và 3.974 CQN so với năm 2017. Hội cùng các đoàn thể và nhân dân trồng 8.500 cây bóng mát trên khắp địa bàn trong tỉnh. Các huyện Hội Vụ Bản, Nam Trực, Hải Hậu, Nghĩa Hưng có những hàng cây do CCB trồng và chăm sóc. Hội phát động xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội” được 1,610 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và bàn giao 9 nhà tình nghĩa cho CCB với 580 triệu đồng; trao khuyến học cho con CCB là học sinh, sinh viên... vượt khó học giỏi với 260 triệu đồng.

Những kết quả đạt được tạo nên sức bật mới của mùa Xuân 2019 để Hội CCB tỉnh Nam Định đổi mới và phát triển.

An Huy