Hội CCB huyện biên giới Lộc Bình có gần 3.000 hội viên, vay vốn ưu đãi từ các nguồn đạt trên 28 tỷ đồng, phát triển được trên 39 mô hình kinh tế, tạo việc làm, có thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Nay số gia đình hội viên có mức sống khá trở lên trên 1.500 hộ, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 2,2%... Tiêu biểu là CCB, thương binh Lý Văn Tư (thôn Bản Rỵ, xã Hữu Khánh) với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, kiên trì phát triển kinh tế. Năm thì đào ao, năm sau trồng đồi thông, bạch đàn, năm sửa sang hệ thống tưới tiêu, mở rộng vườn cây ăn quả... Nay ông có một cơ ngơi với trên 7ha rừng thông, vườn cây, ao cá… thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Gần 20 năm tham gia công tác tại xã và làm bí thư chi bộ thôn, ông luôn gương mẫu và động viên cán bộ đảng viên, nhất là hội viên CCB tích cực làm kinh tế. Với những thành tích xuất sắc, ông được Tỉnh ủy, UBND và MTTQ tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.
Hội CCB huyện Hữu Lũng, tín chấp cho 1.016 hộ hội viên vay vốn hơn 22 tỷ đồng; mở trên 200 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, tập huấn kinh tế, bảo vệ môi trường cho trên 8.000 lượt cán bộ hội viên và nhân dân. Hội phân công 305 cán bộ các cấp tham gia 25 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới. Huyện hội có 212 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng/năm trở lên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 850 lao động và 1.300 lao động thời vụ, là hội viên và con cháu, thu nhập từ 4,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Hội có 214 hộ gia đình CCB hiến 27.500m2 đất; tham gia gần 15.000 công lao động; quyên góp trên 437 triệu đồng vào xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và một số công trình công cộng của địa phương… Hội có gần 2.000 gia đình hội viên có mức sống khá trở lên.
Kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn giảm được 694 hộ nghèo; hiện còn 4.407 hộ (bằng 8,64%). Với cố gắng cao và tập trung mọi nguồn, Tỉnh hội xóa được 36 nhà dột nát cho hội viên, hiện còn 144 nhà. Đời sống được nâng cao, hội viên gắn bó với tổ chức Hội. Qua bình xét có 100% Hội CCB các huyện, thành phố, Hội Khối các cơ quan tỉnh và 92,7% số cơ sở đạt TSVM, không có cơ sở yếu kém; trên 90,6% số hội viên gương mẫu và gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Xương Giang