CCB huyện Di Linh làm vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Hội CCB huyện Di Linh xây dựng được 24 mô hình phát triển kinh tế. Tiêu biểu là mô hình Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh ở xã Đinh Lạc, mô hình Tổ hợp tác xã CCB sản xuất, kinh doanh xã Tân Nghĩa, góp phần đoàn kết, hỗ trợ nhau làm kinh tế gia đình. Do đó nhiều hội viên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội viên tự nguyện hiến 9.500m2 đất (có nhiều hội viên hiến từ 300 đến 1.000m2 đất, trị giá hàng trăm triệu đồng); đóng góp 11,5 tỷ đồng; tham gia 1.890 ngày công công xây dựng công trình an sinh như hội trường, nhà văn hóa thôn, làm mới, tu sửa 56,3km đường giao thông và nạo vét 27,5km kênh mương nội đồng. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các đoàn thể xây dựng 78 mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM tại khu dân cư.

Hội CCB huyện Bảo Lâm có trên 2.950 hội viên (trong đó có 816 hội viên là người dân tộc thiểu số), sinh hoạt tại 17 cơ sở và 136 chi hội, 199 phân hội. Các cấp Hội vận động được 204 cán bộ, hội viên tự nguyện hiến hơn 5.000m2 đất làm đường giao thông; đóng góp gần 2.500 ngày công và hơn 950 triệu đồng vào chương trình xây dựng NTM ở cơ sở. Góp phần cho hệ thống đường giao thông thôn, buôn, hội trường thôn và các công trình công cộng đều được bê tông hóa. Tính đến tháng 4-2018, huyện Hội có 1.695 hộ khá và giàu (chiếm 57,44%), hộ nghèo và cận nghèo chiếm 3,8%, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn ở địa phương.

Hội CCB huyện Cát Tiên có phong trào hội viên có điều kiện giúp hội viên khó khăn vay không tính lãi với 386 triệu đồng và giúp đỡ 142 công lao động. Đồng thời bổ sung quỹ 100.000 đồng/người/năm, nay, quỹ Hội tăng lên 1,85 tỷ đồng (bình quân hơn 1 triệu đồng/hội viên), có 3 hội viên mượn 60 triệu đồng nuôi bò sinh sản. Nhiều cán bộ, hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả. Nếu như đầu năm 2017 Hội còn 70 hộ nghèo và 76 hộ cận nghèo thì năm 2018 còn 31 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo.

Từ kết quả trên, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng nâng cao đời sống hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xương Giang