Thực hiện các tiêu chí trong nhóm hạ tầng kinh tế, xã hội như: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư; hội viên hiến trên 6.000m2 đất, trên 150.000 ngày công xây dựng đường liên thôn bản và các công trình công cộng, bảo vệ môi trường... Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất gồm thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm và tổ chức sản xuất; các cấp Hội phối hợp mở 33 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm cho gần 1.100 hội viên. Hội tín chấp trên 300 tỷ đồng vốn từ Ngân hàng CSXH, vốn giải quyết việc làm của T.Ư Hội và quỹ nghĩa tình đồng đội cho hội viên vay làm kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động. Hiện Tỉnh hội có 22 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 33 hợp tác xã, 47 trang trại, 339 gia trại. Trong quá trình hoạt động xuất hiện 48 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 63 hội viên giỏi cấp tỉnh và 20 hội viên giỏi cấp T.Ư. Các cấp Hội xóa được 49 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo trị giá hàng tỷ đồng; mỗi năm phấn đấu giảm 3% hộ nghèo. Nay Hội còn trên 1.000 hộ nghèo và cũng trên 1.000 hộ cận nghèo (theo tiêu chí mới).
Đối với các tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh; trong 5 năm, các cấp Hội thành lập mới được 37 tổ chức cơ sở, kết nạp trên 2.400 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 11.334 hội viên; sinh hoạt tại 957 chi hội, 136 Hội xã, phường, thị trấn và tương đương, 9 tổ chức Hội huyện, thành phố và Khối 487. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Hội, hội viên hàng năm có 87% tổ chức đạt TSVM; trên 8% tổ chức cơ sở Hội đạt khá, 95,3% số hội viên đạt gương mẫu, 85% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở khu dân cư. Hội CCB huyện Than Uyên là một điển hình trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, với kết nạp mới 446 hội viên, thành lập 23 chi hội; nâng tổng số Huyện hội có trên 1.900 hội viên và 145 chi hội.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh Lai Châu được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng ba, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nhiều Cờ luân lưu, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Những thành tích của Hội góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.
Xương Giang