Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hội tập hợp, đoàn kết hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại và những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Nòng cốt là 15.633 hội viên là đảng viên, với 1.830 đồng chí tham gia cấp ủy Đảng các cấp (1.112 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, 718 đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở và trên cơ sở); 1.446 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp. Hội viên tham gia 916 ý kiến vào các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết và chương trình công tác của địa phương. Các cấp Hội phối hợp rèn luyện, giới thiệu chi bộ kết nạp 675 đoàn viên là CCB vào Đảng. Nhiều hội viên được giao nhiệm vụ làm trưởng, phó công an xã, công an viên; cơ quan quân sự cơ sở, chiến sĩ dân quân, tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia giữ bình yên cho nhân dân.
Phấn đấu giảm nghèo bền vững và hợp pháp; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; các cấp Hội phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn công tác giảm nghèo, khuyến nông, chuyển giao KHKT, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, sử dụng vốn cho hàng nghìn lượt hội viên. Với nguồn vốn vay 563,094 tỷ đồng và vốn nội bộ 21,487 tỷ đồng cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp, Hội giải quyết việc làm cho gần 39.000 lao động, giảm 2.586 hộ nghèo và xóa 106 nhà tạm cho CCB. Tỉnh hội có 65 doanh nghiệp, 25 HTX, 289 trang trại, 1.350 gia trại; trong đó có 4 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm và 1 HTX doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm; góp phần thực hiện Chương trình phát triển KTXH và công tác giảm nghèo trong tỉnh. Hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng NTM, các cấp Hội phối hợp mở 15 lớp tập huấn cho 955 cán bộ. Hội viên hiến gần 300.000m2 đất làm đường giao thông, tham gia nạo vét 22km kênh mương, 30km đường bê tông, đóng góp gần 6.500 ngày công, ủng hộ trên 130 triệu đồng xây dựng các công trình, cùng 41/191 xã được công nhận đạt 19 tiêu chí NTM.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm, các cấp Hội triển khai nghiêm túc, nền nếp làm theo Bác; gắn với công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội. Nhiều hội viên trở thành tấm gương sáng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội… Qua các đợt sơ, tổng kết có 30 tập thể và cá nhân được T.Ư Hội, Tỉnh ủy và Tỉnh hội tặng Bằng khen; hàng nghìn hội viên được cấp huyện, xã khen thưởng, biểu dương thành tích.
Trong nhiệm kỳ V, các cấp Hội kết nạp 8.458 hội viên mới, nâng tổng số trên 50.300 hội viên sinh hoạt tại 1.918 chi hội của 296 cơ sở. Tỉnh hội phối hợp tổ chức 20 lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 1.348 lượt cán bộ từ cơ sở trở lên. Các Huyện hội, Thành hội phối hợp tổ chức 66 lớp với 4.280 lượt cán bộ các chi hội và ủy viên BCH cơ sở. Gắn xây dựng Hội về tổ chức với xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên; nay Tỉnh hội có 100% xã, phường, thị trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố đều có chi, phân hội, CCB làm nòng cốt trong vận động quần chúng ở cơ sở. Tổng kết hằng năm Hội có 95% tập thể đạt TSVM, 97% hội viên CCB gương mẫu và 94% gia đình hội viên văn hóa. Các Huyện hội Cao Phong, Lạc Thủy, Mai Châu, Yên Thủy và T.P Hòa Bình luôn xếp ở tốp đầu xuất sắc. Ngoài ra, toàn tỉnh có 107 CLB, Ban liên lạc CQN, với 15.000 thành viên. Nhìn chung các CLB, Ban liên lạc hoạt động đúng hướng và có tác dụng thiết thực.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội và UBND tỉnh tặng 5 Cờ thưởng thi đua; các bộ, ngành tặng 10 Bằng khen. Những kết quả và thành tích kể trên là tín hiệu vui, là hành trang để Hội CCB tỉnh Hòa Bình phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới.
Đại tá Bùi Hữu Ngạn (Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình)