Hội CCB Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành của Hội; đây cũng là đơn vị đầu tiên trong cụm thi đua của 6 tỉnh miền Trung tiến hành tổng kết.

Cách đây 20 năm, cùng với sự ra đời của Hội CCB cả nước, Hội CCB Hà Tĩnh được thành lập gắn liền với sự kiện tách tỉnh từ tỉnh Nghệ tĩnh, vì vậy bước đầu Hội gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhất là công tác tập hợp lực lượng, tổ chức cơ sở Hội đi vào hoạt động. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, với sự nỗ lực của cán bộ hội viên, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, sự năng động và linh hoạt của BCH Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Hội nhanh chóng được thành lập và đi vào hoạt động. 20 năm qua, với 4 kỳ đại hội, Hội đã vươn lên tự khẳng định mình, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của CCB Hà Tĩnh, có uy tín và tín nhiệm cao trong quần chúng nhân dân, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, được tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba và hạng nhì.

Công tác xây dựng Hội được hội nghị đánh giá là điểm mạnh của Hội CCB Hà Tĩnh. Những năm đầu, Hội chỉ có hơn 2 vạn hội viên, sinh hoạt ở 260 tổ chức cơ sở Hội và 1.996 Chi hội. Sau 20 năm, Hội đã có bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 64.432 hội viên (đạt tỷ lệ tập hợp 85,7%), 356 tổ chức cơ sở Hội (kể cả Hội 487) và 2.929 chi hội. Trong đó có 23.404 hội viên là đảng viên, 3.841 hội viên nữ, 2.360 hội viên tôn giáo. Hàng năm có tỷ lệ hội viên đạt trên 95% CCB gương mẫu, 95% số cơ sở Hội đạt TSVM (có trên 55% đạt TSVM xuất sắc).

Nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền đã được Cán bộ, hội viên CCB Hà Tĩnh thường xuyên học tập, quán triệt và thực hiện có hệ thống từ Tỉnh hội xuống cơ sở. Hội chú trọng bồi dưỡng, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ hội viên là CCB đương nhiệm, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Toàn tỉnh hiện có 14.500 hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Trên 60% số cán bộ cơ sở và thôn xóm do lực lượng CCB đảm nhiệm.

Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên đã thu được những kết quả tốt đẹp, nhất là từ khi thực hiện NQ Chuyên đề III của T.Ư Hội. Đến nay, Hội đã khai thác được 176 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, huy động được hơn 10 tỷ đồng vốn CCB giúp nhau không tính lãi. CCB tham gia làm kinh tế đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng, có hiệu quả, góp phần nhanh chóng xóa bỏ tỷ lệ hộ nghèo. Khi mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo trong CCB Hà Tĩnh là 48%, đến nay chỉ còn 6,15% (nhiều tổ chức cơ sở không còn hộ nghèo).

Nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác Hội 20 năm qua, nhất là công tác bồi dưỡng giáo dục và kết nạp hội viên, chậm đổi mới phương thức hoạt động và công tác cán bộ Hội. Đồng thời cũng khẳng định được nguyên nhân chính góp phần quan trọng tạo điều kiện để Hội CCB Hà Tĩnh phát triển vững mạnh, hoạt động đúng hướng là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của T.Ư Hội CCB Việt Nam. Đây cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra trong tổ chức xây dựng và phát triển Hội những năm tới. Chăm lo xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM phải tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp tốt với các tổ chức ban ngành đoàn thể, cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, lấy phong trào thi đua làm động lực thúc đẩy, nhất định Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vươn lên vững mạnh về mọi mặt.

Lê Anh Thi