Hội CCB tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 1-3-1990. Trải qua 25 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, tổ chức Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được cũng cố và phát triển, đến nay toàn tỉnh đã kết nạp, phát triển được 31.276 hội viên, sinh hoạt tại 252 Hội cơ sở.
Qua 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, hàng ngàn hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp. Trong bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016) đã có 1.148 hội viên được tín nhiệm, bầu vào HĐND các cấp và có 6.000 hội viên được bầu tham gia công tác chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Kết quả đó khẳng định đội ngũ cán bộ, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội TSVM, BCH Hội CCB tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Mô hình xây dựng “lực lượng nòng cốt” tại cơ sở tham gia vào Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Hội CCB tỉnh đã thành lập được 670 tổ công tác với 8.236 hội viên được phân công xuống các thôn, làng trọng điểm.
Tại đây, các tổ đội công tác đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, dân phòng, trực tiếp nắm chắc tình hình làm cơ sở cho công tác tham mưu, đề xuất và tiến hành công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào. Đáng chú ý là, trong các thời điểm tháng 2-2001, tháng 4-2004 và tháng 8-2008 tại một số địa bàn trong tỉnh đã xảy ra “điểm nóng”, các tổ đội công tác CCB đã tỏ rõ năng lực với tinh thần chủ động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động… đồng thời vận động đồng bào không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi dục làm những việc sai trái với pháp luật và không vượt biên trái phép. Đồng thời Hội triển khai chương trình hành động thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tham gia giáo dục cảm hóa người lẫm lỗi và quản lý người vi phạm pháp luật tại cộng đồng… Hội đã được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích 15 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 giữa Bộ Công an với T.Ư Hội CCB Việt Nam.
Thực hiện chương trình CCB vươn lên làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói giảm nghèo (XĐGN), BCH Hội CCB tỉnh đã đề ra Nghị quyết chuyên đề với phong trào “hai xóa, ba giúp, ba mô hình” (xóa nghèo, xóa nhà dột - giúp công, giúp vốn, việc làm - mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ). Đến nay, Nghị quyết đã đi vào cuộc sống và đã tạo được sức bất mới trong công tác hội viên CCB vươn lên làm giàu chính đáng, hội viên đoàn kết giúp nhau thực hiện chương trình XĐGN tại địa phương. Kết quả đến nay có 31 doanh nghiệp và 1.082 trang trại vừa và nhỏ do CCB làm chủ; đồng thời có 14/17 huyện, thị, thành hội đã thành lập CLB CCB sản xuất giỏi với trên 2.575 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, các doanh nghiêp, tổ hợp tác, các dịch vụ kinh doanh đã thu hút hàng nghìn lao động việc làm, trong đó chủ yếu là hội viên CCB, CQN và con em, với mức thu nhập hằng tháng cao, ổn định. Trong chương trình CCB tham gia xây dựng nông thôn mới, các cơ sở hội, hội viên và vận động nhân dân tự nguyện hiến tặng trên 30.000m2 đất và hoa màu với trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, xã hội và làm 290km đường giao thông nông thôn và hàng chục km kênh mương nội đồng…
25 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước: Huân chương Lao động hạng nhất, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu và T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc…
Nhân Mùi