Các cấp Hội củng cố 820 tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng 42 dự án, vay các nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, hỗ trợ việc làm và quỹ nội bộ Hội với hàng chục tỷ đồng cho hàng nghìn gia đình hội viên vay, tạo thêm gần 13.500 việc làm mới. Phối hợp với các ban, ngành tổ chức gần 800 lớp tập huấn cho hơn 12.000 lượt cán bộ, hội viên các nội dung về kiến thức vay vốn, khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai, nâng cao kiến thức làm kinh tế… Từ đó, Hội có gần 15.200 gia đình hội viên làm nông nghiệp, trên 3.000 gia đình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 140 hội viên CCB, CQN và con CCB xuất khẩu lao động… Qua 5 năm phát huy mọi nguồn lực, Hội xóa được 1.246 hộ nghèo, còn 412 hộ (chiếm 2,25%); số gia đình có mức sống khá trở lên chiếm gần 52%. Nhiều đơn vị có ít hộ nghèo như Thành hội Cao Lãnh còn 5 hộ, Huyện hội Thanh Bình 6 hộ, Huyện hội Tháp Mười 11 hộ… Cũng trong 5 năm, Tỉnh hội xóa được 1.202 căn nhà dột nát cho hội viên và người nghèo với số tiền trên 47,8 tỷ đồng. Trong đó có 513 căn “Nhà tình nghĩa”, 232 căn “Nhà tình thương”…; các cấp Hội vận động và đóng góp xây dựng được 235 nhà với số tiền gần 11,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ tự sửa chữa 293 nhà với trên 4,6 tỷ đồng. Nhiều đơn vị cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hội viên như Huyện hội Lai Vung còn 4 nhà, Thành hội Cao Lãnh 10 nhà, Huyện hội Lấp Vò 12 nhà… Hội viên còn quyên góp gần 2,7 tỷ đồng ủng hộ các Quỹ “Phòng chống thiên tai”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”… Tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, các tổ chức Hội và hội viên đóng góp trên 3,1 tỷ đồng, lao động trên 4.600 ngày công nâng cấp gần 314km đường giao thông nông thôn, bắc mới và sửa chữa 346 cây cầu, đắp mới và tôn tạo gần 20km đê bao…
Từ phát triển kinh tế, Hội có 29 doanh nghiệp, 4 HTX, 3 trang trại, 15 gia trại, 39 tổ hợp tác, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Qua bình chọn có 3.553 hội viên làm kinh tế giỏi ở các cấp xã, huyện và tỉnh. Tiêu biểu là các hội viên: Phạm Thanh Bình (phường 2, TP. Sa Đéc) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm Bích Chi; Lê Tấn Sang (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) - Giám đốc Công ty TNHH SXTM Bột thực phẩm Tấn Sang; Phạm Quang Tuyến (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò) - chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; Võ Văn Minh (xã Long Hậu, huyện Lai Vung)-Tổ trưởng Tổ hợp tác làm vườn; Nguyễn Văn Cao (xã Láng Biển, huyện Tháp Mười) - có mô hình chăm nuôi và làm khô cá sặc rằn; Nguyễn Văn Bằng (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) với mô hình VAC kết hợp kinh doanh thức ăn chăn nuôi…
Từ phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng của hội viên, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp có bước phát triển vững chắc, tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đời sống hội viên được nâng cao, góp phần ổn định địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.
Xương Giang