Trước tình hình đó, Hội tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở tuyên truyền trong nhân dân trực tiếp là CCB, CQN nâng cao nhận thức về mục đích, tầm quan trọng và trách nhiệm việc vận động, tập hợp CQN. Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội phối hợp điều tra, khảo sát lại toàn bộ số CQN tại các ấp, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch động viên, tổ chức thành lập CLB CQN. Đồng thời củng cố các CLB hiện có, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động. Tỉnh chủ trương đối với khối các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, nơi có đủ điều kiện được thành lập CLB CQN ở một cấp, song song với Hội CCB cơ sở (nơi nào có cơ sở Hội CCB thì Hội cơ sở đó đứng ra chủ trì), theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định. Đưa CQN vào tham gia sinh hoạt CLB, khi có đủ điều kiện mới kết nạp vào Hội CCB theo Điều lệ Hội quy định.
Đến nay, tỉnh Đồng Nai vận động, tập hợp được 654 CLB CQN với trên 15.000 hội viên trên tổng số gần 21.000 CQN, đạt tỷ lệ 72,1% (trong đó có 7 CLB được thành lập thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai). Các đơn vị tập hợp đạt kết quả cao như Hội CCB huyện Trảng Bom với 95,5%, thị xã Long Khánh 84,6%, TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu 80,4%... Có 174 CLB gây được quỹ hoạt động với tổng số tiền 567 triệu đồng. Những năm qua, đa số các CLB duy trì sinh hoạt 3 kỳ trong năm vào các dịp kỷ niệm 30-4, 2-9, 22-12; nhiều CLB sinh hoạt thành nền nếp. Hoạt động của các CLB CQN đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền, hoặc các cơ quan, đơn vị, sự theo dõi, quản lý của Hội CCB. Nhờ vậy vai trò của CQN, một lực lượng quan trọng ở địa phương từng bước được phát huy.
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh-Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá: “Một trong những hoạt động nổi bật của Tỉnh hội năm 2016 chính là Hội đã chủ trì làm tốt công tác vận động, tập hợp CQN vào tổ chức, đạt kết quả cao vượt chỉ tiêu về số lượng. Bước đầu khắc phục được khó khăn duy trì sinh hoạt thường xuyên, có một số mô hình và kinh nghiệm hay cần phát huy, nhân rộng như mô hình “Chi hội trưởng chi hội CCB trực tiếp làm Chủ nhiệm CLB CQN”, mô hình “Vận động gây quỹ hoạt động”, cần tiếp tục xây dựng mô hình đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo cho CQN...”.
LÊ VĂN LIÊN (Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai)