Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng luôn được các cấp Hội coi trọng, triển khai có nền nếp, hiệu quả, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bằng nhiều hình thức như: phát hành hơn 350.000 Bản tin công tác Hội; tổ chức các buổi nghe thông tin thời sự, sinh hoạt chi hội và tổ hội, câu lạc bộ CQN định kỳ; tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư của hội viên; thường xuyên giữ mối liên hệ và tổ chức các hoạt động chung với các Ban liên lạc truyền thống đơn vị như: Trung đoàn 812, H50, Tiểu đoàn 482, Tiểu đoàn 186, Đại đội 115 nữ ... Các cấp Hội đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp CCB, CQN và phát triển hội viên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội TSVM. Toàn tỉnh có 12 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, 182 cơ sở và 45 Câu lạc bộ CQN với 2.840 người tham gia. Trong 5 năm Hội kết nạp 9.370 hội viên mới, nâng tổng số lên 19.192 hội viên.
Hội CCB các cấp phát động phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp. Tỉnh hội xây dựng 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 69 trang trại, 400 gia trại, 15 tổ hợp tác, 1 câu lạc bộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời có 1.539 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; số CCB nghèo còn 251 hộ (chiếm 1,39%), cận nghèo còn 375 hộ (chiếm 1,97%) theo tiêu chí mới. Hội viên đóng góp 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 546 nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở; Quỹ hội đạt 10,1 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Tham gia phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; hội viên hiến trên 28.500m2 đất các loại; đóng góp trên 8 tỷ đồng; tham gia trên 5.000 công lao động; tu sửa, làm mới 24,2km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 19.000km kênh mương nội đồng… Qua đó góp phần cùng địa phương xây dựng 39 xã, 1 huyện đạt chuẩn NTM.
Đồng chí Dương Văn An - Phó bí thư Tỉnh ủy cho biết: CCB là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có bản lĩnh vững vàng trước mọi thử thách, có kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Nay Hội tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc.
Trần Thận