Hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 998 lượt cán bộ từ Chi hội trưởng trở lên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của mọi cán bộ, hội viên. Phối hợp vận động thành lập được 31 câu lạc bộ CQN với 1.035 thành viên tham gia. Nội dung hoạt động của các CLB đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và là lực lượng kế cận để phát triển thành hội viên CCB.
Hội phối hợp với Thị đoàn, các trường học tổ chức 35 buổi giáo dục truyền thống cho trên 9.200 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; xây dựng nền nếp thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”, các cấp Hội tham gia bồi dưỡng hàng trăm đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên hư tại địa phương,... góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội tại địa phương.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB Thị xã Phúc Yên được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen, T.Ư Hội tặng Cờ thi đua; các cấp tặng 400 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc. Nhiều cơ sở liên tục đạt TSVM như các Hội phường Xuân Hòa, Trưng Trắc, Phúc Thắng, Hội xã Tiền Châu và Hội CCB Bệnh viện 74 T.Ư...
Qua đó khẳng định Hội là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
Lê Thị Lan