CCB cả nước khai phá hàng chục vạn ha đất hoang hóa để sản xuất: khai hoang hàng vạn ha đất ngập mặn, đầm lầy, bãi bồi… để nuôi trồng thủy, hải sản; cải tạo hàng chục vạn ha vườn tạp thành vườn chuyên canh. Có 701.571 hộ hội viên CCB từ chuyên làm nông nghiệp, chuyển sang vừa làm nông nghiệp, vừa làm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp. Nhiều hội viên CCB tổ chức khôi phục lại nghề truyền thống, khôi phục và phát triển các làng nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt tơ lụa, đan mây tre, thêu zen, làm đồ mỹ nghệ, xuất khẩu… giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. CCB ở khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã hăng hái tham gia nuôi trồng, bảo vệ rừng. Nhận khoanh nuôi, bảo vệ 157.258 ha rừng và khôi phục, trồng mới 214.784 ha, góp phần đáng kể vào chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở địa phương. Nhờ đó đã thoát đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. CCB trên cả nước cũng tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông, xây cầu cống, đắp đê điều. Góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, củng cố quan hệ sản xuất tập thể ở nông thôn, các hội viên CCB đã và đang có nhiều hoạt động tích cực. Từ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, đến nay hàng chục vạn hộ hội viên CCB mở rộng đất đai, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh, phát triển trang trại, có trang trại hàng chục ha đất, góp phần hình thành những khu vực chuyên canh ngày càng lớn. Nhiều hội viên trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc các công ty, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng kết năm 2010, Hội CCB có 4.094 doanh nghiệp, 839 HTX, 29.858 gia trại, trang trại; 5.519 tổ hợp tác… do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 462.084 CCB và nhân dân trong vùng. Có doanh nghiệp đóng thuế cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng/năm. Chính nhờ hoạt động kinh doanh, dịch vụ sản xuất hàng hóa phát triển, đã phá được thế độc canh, sản xuất tự túc, khép kín trong từng hộ, tạo việc làm cho hội viên và nhân dân trong vùng. Thúy Hương