Các đại biểu dự đại hội.
Kêt thúc nhiệm kỳ 2012 - 2017, cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến Binh Sở Xây Dựng Hà Tĩnh không ngừng phát huy bản chất truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, và tổ chức Hội cấp trên, khẳng định rõ vị trí nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới, nổ lực phấn đấu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội được Đảng uỷ, lãnh đạo Sở đánh giá cao về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, là tổ chức có nhiều đống góp vào sự thành công của công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan; đặc biệt đi dầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Hội đề cao và coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, hội viên, việc hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng được tăng cường. Trên lĩnh vực chi tiêu tài chính, hội viên CCB đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các quy chế về việc mua sắm, chi tiêu; về chế độ trách nhiệm trong thực hiện quản lý thu chi HCSN trong Sở. Mục đích là sử dụng hợp lý tiết kiệm tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa các biểu hiện tham ô lãng phí. Cùng với việc ban hành các văn bản, hội viên CCB còn tham gia các đoàn kiểm tra việc chi tiêu từ Văn phòng đến các đơn vị cấp II, góp phần thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

BCH nhiệm ky mới nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ mới Hội tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Cải cách thủ tục hành chính, xác định chỉ tiêu chất lượng công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây Dựng nhiệm kỳ 2015 -2020.

Lê Anh Thi