Trước nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của phường, do đa số hộ dân không đồng tình, dẫn đến chống đối, khiếu kiện kéo dài; Ban chấp hành Hội CCB coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức họp nhiều lần để xin ý kiến cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng, trưng cầu ý dân hai tổ 15 và 17 nằm trong Dự án, gặp mặt các gia đình phải di dời và ra nghị quyết chuyên đề làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng. Hội xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, thời gian, địa điểm, người phụ trách. Sau đó thành lập 5 tổ công tác, mỗi tổ đảm nhiệm từ 30 đến 35 hộ dân, mỗi thành viên phụ trách từ 3 đến 5 hộ để tuyên truyền, vận động. Từng tổ phân loại từng hộ, từng đối tượng như hộ khó khăn, hộ dân trí thấp, hộ chống đối để phân công cán bộ cho hợp lý, kiên trì đi lại nhiều lần, thậm chí bị đe dọa, đuổi khỏi nhà. Hội cũng đề xuất với chính quyền công khai, dân chủ trong bình xét tiêu chuẩn được đất tái định cư, tiền đền bù, phân loại nhà ở như vật kiến trúc, lịch sử đất, đối tượng ưu tiên...
Đợt 1 từ tháng 7 đến 12-2015, di dời bến xe Tam Bạc và 3 ki-ốt bán hàng. Đợt đầu của Dự án, dân chưa tin nên phản đối quyết liệt, các hội viên CCB áp sát tuyên truyền, vận động, 3 ki-ốt trả lại mặt bằng trước 45 ngày theo quy định của thành phố. Đợt 2 từ tháng 1 đến 12-2016, Hội CCB có 43 hộ hội viên và gia đình chính sách xung phong, trên tổng số 77 hộ bàn giao mặt bằng. Hội CCB tạm ứng 35 triệu đồng giúp các gia đình thuê xe, bốc xếp đồ đạc về nơi ở mới. Đợt 3 từ tháng 1 đến 12-2017, Hội có 22 hộ hội viên phải di dời. Đúng 9 giờ ngày 29-12, hộ dân cuối cùng bàn giao đất cho Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc.
Đây là dự án khó khăn nhưng được giải quyết nhanh nhất của thành phố, không có sự cố, về đích trước thời gian quy định. Hội CCB đã hỗ trợ 35 triệu đồng, 297 công vận chuyển, khuân vác, có 675 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuyên truyền dân vận khéo.
Bài và ảnh: Phạm Hồng