Anh em học viên được học các nội dung: bốn chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm; tuyên truyền phổ biến các qui định pháp luật về quản lý, bảo vệ, giải tỏa ATGT đường bộ; phổ biến Nghị định 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ; quán triệt Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022; công tác kiểm tra, giám sát; một số nội dung công tác kinh tế của Hội CCB; hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách- xã hội; công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách- xã hội.
Lớp tập huấn đạt kết quả tốt, học viên thấy đây là một dịp bổ ích để nâng cao hiểu biết hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình.
Tin và ảnh: Hải Hưng