Để góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn, Hội CCB chủ động đề xuất với chính quyền được phối hợp với Công an làm nòng cốt trong tuyên truyền giữ gìn ANTT. Hội phối hợp thành lập “Tổ nhân dân tự quản” xã gồm 24 thành viên, Đội dân phòng có 18 thành viên. Hằng tháng, Tổ và Đội đều tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm. Hằng ngày các thành viên tuần tra nắm tình hình địa bàn, kiểm tra các đối tượng lạ mặt, theo dõi những thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật để vận động nhân dân đề cao cảnh giác. Qua tuần tra, phối hợp đã giải tán được 8 điểm vui chơi không lành mạnh như đá gà, số đề, đánh bài ăn tiền; tổ chức mai phục bắt đối tượng từ nơi khác đến trộm chó.

Từ khi Hội CCB làm nòng cốt giữ gìn ANTT tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Nhân dân yên tâm làm ăn trong tình làng nghĩa xóm. Vinh dự hơn là xã Tân Công Chí đạt được tiêu chí thứ 19 về ANTT trong 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lê Hồng Lâm