Thời kỳ đầu, Hội quy định mỗi hội viên góp 2.000 đồng/tháng; sau nâng lên 5.000 đồng. Kết quả được gần 200 triệu đồng, Hội để lại 50% cho các cơ sở thăm hỏi hội viên lúc đau ốm, số còn lại hỗ trợ hội viên xây “Nhà đồng đội”. Cùng với đó, Hội chỉ đạo các cơ sở xây dựng quỹ Hội theo hướng đảm nhận một số công trình, phần việc phù hợp của doanh nghiệp. Nhờ đó chân quỹ tăng lên bình quân trên 500.000 đồng/hội viên. Các chi hội Công ty CP Xây dựng giao thông và Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước đạt 1 triệu đồng/hội viên. Từ quỹ Hội, Hội CCB Khối trực tiếp xây 7 “Nhà đồng đội” trị giá 250 triệu đồng, các cơ sở Hội xây 5 nhà, trị giá 185 triệu đồng. Hội phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Thừa Thiên Huế) tài trợ 1 tỷ đồng, xây dựng 20 “Nhà đồng đội”, mỗi nhà 50 triệu đồng; tham mưu cho Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội phát huy sức mạnh của các cấp chính quyền, đoàn thể, bà con dòng họ ủng hộ thêm gần 524 triệu đồng. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Hội hoàn thành và bàn giao 20 “Nhà đồng đội” theo kế hoạch; trong 5 năm, Hội xây dựng được 32 “Nhà đồng đội”.
Ngoài ra cán bộ, hội viên còn tích cực ủng hộ các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Khuyến học”, “Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin”, “Vì Trường Sa”, xây dựng nông thôn mới, đồng bào bị bão lũ thiên tai, ảnh hưởng môi trường… gần 800 triệu đồng. Nhân dịp những ngày lễ, tết, Hội và các cơ sở thăm hỏi, tặng 450 suất quà, trị giá 1,1 tỷ đồng cho các hội viên trong tỉnh. Các cơ sở Hội Công ty Xăng dầu, Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước, Công ty CP Dệt may Huế trích quỹ cho hội viên vay không lấy lãi mua xe máy, phương tiện học tập cho con khi đỗ đại học, cao đẳng… Nghĩa tình người lính Cụ Hồ của Hội CCB Khối Doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với những hội viên khó khăn và người nghèo. Cũng là thực hiện chủ trương, xóa nhà tạm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiện Huế giàu mạnh, văn minh.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB Khối Doanh nghiệp được T.Ư Hội, UBND và Tỉnh hội tặng nhiều Bằng khen, là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Tân Phú