Năm qua, công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và UBND tỉnh đã được triển khai toàn diện, đạt kết quả thiết thực, ngày càng đi vào nề nếp. Nổi bật, trong năm dư nợ khai thác vay các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội là hơn 155 tỷ đồng với hơn 8.500 hộ cựu chiến binh vay vốn; đã xóa được 96 hộ nghèo. Toàn tỉnh hiện có 313 “con đường cựu chiến binh tự quản” đang được duy trì và thực hiện tốt theo 3 tiêu chí (an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường). Các cấp hội tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, đã huy động được hơn 2,8 tỷ đồng ủng hộ các quỹ như: người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, khuyến học… Đồng thời các cấp hội đã tặng hơn 3.200 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Cơ sở khám chữa bệnh Hội Cựu chiến binh tỉnh đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.700 lượt người. Trong năm, hội đã phối hợp với ban liên lạc sư đoàn 2, 307, 309, quân khu 5 tổ chức đón, hồi hương 47 hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê theo nguyện vọng của gia đình…
Đồng chí Nguyễn Đắc Tài đề nghị các cấp hội và chính quyền địa phương cùng cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp; chuẩn bị tốt cho công tác đại hội cựu chiến binh các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia vận động nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đền bù giải tỏa đối với các dự án lớn của tỉnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương bằng những mô hình đặc thù của cựu chiến binh; quan tâm xây dựng củng cố, tổ chức hội, đặc biệt là cấp cơ sở…Đây cũng là lần thứ hai, đồng chí Nguyễn Đắc Tài quan tâm, làm việc về những nội dung mà Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội CCB Khánh Hòa đã được ký kết trong năm qua.
Công Thi