Từ những chủ trương, biện pháp phù hợp, phong trào xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi với đa dạng các ngành nghề. Tiêu biểu như: Mô hình trang trại, sản xuất rau màu hội viên Nguyễn Văn Khóa (thôn Vàng, xã Bích Sơn) với diện tích trên 11.000m2 thu nhập hằng năm từ 350-400 triệu đồng. Hai hội viên Nguyễn Danh Đông (thôn Đình Cả, xã Quảng Minh) và Trần Văn Thể (thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn) thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng/năm. Trong nuôi trồng thủy sản, hội viên Thân Văn Thêm (thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn) nhận thầu trên 20 mẫu ruộng và xây dựng trên 300m2 nhà xưởng sản xuất mộc dân dụng, thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho từ 5 đến 7 lao động. Hội viên Tô Văn Đoàn (thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung) kết hợp trồng thủy sản, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ, mỗi năm thu về từ 700 đến 800 triệu đồng. Với mô hình trang trại chăn nuôi thương binh 4/4 Tạ Hồng Lân (thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh) thường xuyên có từ 700 đến 800 con lợn thịt, thu lãi mỗi năm từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Cũng với mô hình chăn nuôi kết hợp làm dịch vụ, hội viên Hồ Năng Khánh (thôn Kè, xã Minh Đức) thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Mô hình sản xuất vật liệu xây dựng hội viên Đỗ Thành Đồng (khu phố 3, thị trấn Bích Động) xây dựng nhà máy với công suất thiết kế mỗi năm 9 triệu viên gạch, trừ các khoản chi phí, ông thu về từ 300 đến 400 triệu đồng...
Tham gia xây dựng nông thôn mới, Huyện hội có gần 600 gia đình hội viên hiến gần 30.000m2 đất các loại, hội viên đóng góp hơn 7.600 ngày công, hơn 5,5 tỷ đồng vào xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn... Tỷ lệ gia đình hội viên nghèo trong huyện còn 3,1%.
Cùng với nhiều kết quả hoạt động khác, tháng 12-2016, Hội CCB huyện Việt Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (ảnh).
Xương Giang