Có được thành tích đó là Hội đã gắn thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương với phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”. Hầu hết cán bộ, hội viên đều có nhận thức đúng, quan điểm lập trường kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, hăng hái tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Với nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Tại đại hội Đảng ở cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, theo thống kê chưa đầy đủ, Huyện hội có 1.439 cán bộ, hội viên là đại biểu đi dự đại hội (chiếm gần 39% tổng số đại biểu); trong đó có 99 cán bộ, hội viên trúng cử cấp ủy, có 13 đồng chí giữ chức bí thư và phó bí thư đảng ủy. Các cấp Hội động viên phân công 413 hội viên tham gia lực lượng an ninh ở cơ sở; 547 hội viên vào các tổ hòa giải và phối hợp hòa giải thành công 975 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; vận động 64 người lầm lỗi trở về với cuộc sống đời thường; phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng hàng trăm vụ việc. 5 năm gần đây, 100% cơ sở không có hội viên, con hội viên nghiện ma túy, hàng trăm hội viên tham gia các mô hình “xóm ngõ tự quản”, “tiếng kẻng an ninh”, “chiếc gậy an ninh”... được Bộ Công an, UBND thành phố tặng Bằng khen. Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên và nhà trường tổ chức 218 buổi giao lưu, kể chuyện truyền thống cho 81.315 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh; phối hợp bồi dưỡng giúp đỡ 471 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.
Từ đặc điểm trên 90% gia đình CCB sống chính bằng nghề sản xuất nông nghiệp, nên các cấp Hội vận động hội viên chủ động cải tạo vườn tạp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề dịch vụ sản xuất, mạnh dạn nhận thầu khoán, cải tạo những vùng đất trũng, bãi hoang... Hội thành lập được 22 CLB CCB làm kinh tế với trên 800 thành viên tham gia. Toàn huyện có 12 doanh nghiệp, 118 trang trại, 160 gia trại do CCB làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, góp phần giữ vững an sinh xã hội tại địa phương. Trong 3 năm (2011-2013), Huyện hội vận động gần 500 triệu đồng xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp cho gần 100 hội viên nghèo phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội có 56,93% hội viên khá và giàu, hộ nghèo còn 1,62% là các gia đình hội viên cao tuổi.
Hằng năm, qua bình xét Hội có 100% tổ chức cơ sở đạt TSVM, trong đó có từ 75-97% đạt TSVM xuất sắc. Hơn 98% số hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu và 98,8% gia đình CCB văn hóa. Quý hơn cả là Hội đã nêu gương sáng trên quê hương đất Cảng Anh hùng.
Bài và ảnh:Minh Duyên