Trước tình hình đó, Huyện hội CCB xác định đẩy mạnh công tác dân vận trong đồng bào theo đạo, bằng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhất là những quy định về Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, vấn đề tổ chức lễ hội theo phong tục tập quán của dân tộc và tôn chỉ, mục đích của Phật giáo Hòa Hảo. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời các cấp Hội xây dựng lực lượng nòng cốt, chọn những cán bộ, hội viên có uy tín, am hiểu pháp luật để làm công tác tuyên truyền. Đối tượng tập trung vận động trước hết là các vị chức sắc, chức việc, những người cao tuổi có uy tín trong Giáo hội, thông qua đó để tuyên truyền trong tín đồ Phật giáo.
Những năm qua, Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 823 buổi tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước với các chủ đề “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… cho gần 26.000 lượt cán bộ, hội viên và bà con theo đạo. Các chi hội thành lập 18 tổ an ninh với 179 hội viên tham gia; cung cấp 39 nguồn tin cho cơ quan chức năng; tham gia tuần tra 90 buổi, với 117 lượt hội viên, phát hiện phối hợp xử lý 112 vụ liên quan đến 342 đối tượng.
Ngoài ra, Hội còn làm nòng cốt và gương mẫu trong công tác xã hội từ thiện theo tiêu chí của đồng bào theo Phật giáo Hòa Hảo “Ăn ở hiền lành, cứu giúp người trong cơn hoạn nạn, làm được nhiều việc thiện…”, như phối hợp vận động sửa chữa nâng cấp 11,2km đường giao thông nông thôn, xây 10 cây cầu, quyên góp mua xe chuyển bệnh nhân với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Trong đó hội viên đóng góp gần 57 triệu đồng và hơn 900 ngày công lao động.
Tích cực làm tốt công tác dân vận trong đồng bào theo đạo, Hội CCB huyện Phú Tân góp phần ổn định tình hình cơ sở. Bà con tín đồ các tôn giáo yên tâm phấn khởi, tự do hành đạo, tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gắn bó trong tình làng nghĩa xóm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Long Giang