Trước tình hình đó, Huyện hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế là trọng tâm. Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, các cơ sở với nhau. Các cấp hội động viên gia đình CCB duy trì các mô hình kinh tế hiện có; vận động hội viên học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã… Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH mở 32 lớp bồi dưỡng kiến thức vay vốn cho 1.200 lượt cán bộ và tổ trưởng tổ tiết kiện vay vốn, sau đó triển khai cho các gia đình hội viên vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế…
Hội CCB huyện, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng như: Trung tâm dạy nghề, Trung tâm khuyến nông, Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Đông Bắc mở 70 lớp dạy nghề: sửa chữa xe máy và máy nông cụ, kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho trên 2.000 hội viên và nhân dân; tổ chức 18 buổi chuyển giao KHKT cho 774 hội viên; mở 60 lớp tập huấn giảm nghèo cho gần 2.500 lượt hội viên và nhân dân… Từ những biện pháp tích cực đó, nay Huyện hội có 212 mô hình kinh tế; trong đó có 9 doanh nghiệp, công ty TNHH hoạt động trong các lĩnh vực khai thác chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà hàng ăn uống, chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp. Ngoài ra có 49 cửa hàng kinh doanh dịch vụ; 34 gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm; 21 hộ ươm cây, trồng rừng; 95 hộ có mô hình VACR… Các mô hình kinh tế doanh nghiệp và gia đình hoạt động ổn định, bền vững đạt hiệu quả cao, cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng/năm, mang lại gần 1.000 việc làm thường xuyên và 1.300 việc làm thời vụ cho hội viên và con cháu CCB, CQN với thu nhập từ 4,5-7 triệu đồng/ người/ tháng. Đến cuối năm 2015, Huyện hội có số hộ CCB giàu tăng 388 hộ; số hộ khá tăng 679 hộ. Hội vận động hội viên quyên góp được hơn 200 triệu đồng, tham gia 1.721 công lao động để vận chuyển vật liệu, đào móng, san nền, công xây… và cùng với các nguồn hỗ trợ khác của MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xóa được 59 nhà dột nát cho hội viên. Các cấp Hội còn trợ cấp cho 11 gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn 945kg gạo và 5,5 triệu đồng; tặng 19 sổ tiết kiệm cho 19 CCB là thương binh, gia đình chính sách với tổng số tiền 13 triệu đồng.
Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tại các xã điểm của huyện như Tân Thành, Đồng Tân, Minh Sơn, Vân Nham, Yên Thịnh... Hội chủ động phối hợp tuyên truyền đến cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiêu chí quốc gia liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân gắn với các chuyên đề: Nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm và TNXH, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tham gia BHYT...
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, giảm nghèo, Hội CCB huyện Hữu Lũng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình và góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 5 năm qua, Hội được TƯ Hội CCB Việt Nam, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh tặng Cờ thưởng thi đua và 3 Bằng khen.
Đỗ Viết Khoa