Đ.C Hoàng Trọng Thâm(PCT) CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Báo cáo chính trị của BCH Hội CCB,khóa V trình trước Đại hội do đ/c Nguyễn Đình Ngân (PCT) Hội CCB huyện nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy,chính quyền các cấp; sự quan tâm giúp đỡ của thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh: Cán bộ, Hội viên Hội CCB luôn phát huy tinh thần đoàn kết,khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo,phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” với phương châm “trung thành, đoàn kết,gương mẫu và đổi mới” tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội,xây dựng và phát triển kinh tế. Luôn luôn đề cao cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thể lực phản động,kịp thời lên án những biểu hiện sai trái,tự chuyển biến,tự chuyển hóa. Kiên quyết bảo vệ Đảng,chính quyền,bảo vệ chế độ XHCN và giữ gìn khối Đại doàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện nhà đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Hương Sơn đã thường xuyên quan tâm,tập trung lãnh đạo,chỉ đạo Cán bộ,Hội viên học tập các chỉ thị,NQ của Đảng,pháp luật của nhà nước,và của cấp trên,nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin, thấm nhuần tư tưởng,đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng,cũng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh,làm tốt công tác phát triển hội viên.
Tổng số Hội CCB cơ sở trong toàn huyện có: 32/272 chi hội với 9019 hội viên; trong đó, có 337 hội viên là Đảng viên được bầu vào cấp ủy cơ sở,chiếm 41,71%; 243 đ/c là bí thư,phó BT chi bộ; 30 đ/c giữ chức vụ BT,PBT Đảng ủy xã,thị trấn;03 đ/c ủy viên BCH huyện Đảng bộ;02 đ/c ủy viên thường vụ; 212/798 cán bộ hội viên trúng cử Đại biểu HĐND các cấp,chiếm tỉ lệ:26%; Hội viên nữ là: 550,tăng 310%; Hội viên là người công giáo:292,tăng 31%;
Phong trào hội viên phát triển kinh tế,giúp nhau xóa đói giảm nghèo: Toàn huyện có 2.690 hội viên có mô hình phát triển kinh tế gia trại,trang trại,cho thu nhập từ 50 triệu đến 100 triệu đồng; có 444 hội viên có trang trại cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; có 32 hội viên có trang trại cho thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Về chăn nuôi: Đàn hươu 10128 con; đàn trâu bò gồm: 12.128 con; đàn dê:3.998 con; đàn gia cầm:26.453 con;diện tích ao hồ nuôi thả cá:25194m2=71460 kg /năm; số doanh nghiệp HTX-Tổ HT có 99 hộ,61 hội viên mở xưởng mộc.
Phong trào xây dựng nông thôn mới-Đô thị văn minh
Cán bộ, hội viên hiến đất, hiến cây với:158666m2 đất; 46983 cây các loại; 3759m2 tường rào; tham gia 56545 ngày công làm 110693m đường GTNT; 2106 hội viên tham gia xóa vườn tạp; tăng cường trông cây xanh được:6217 cây; Hội viên tham gia đóng góp tiền trong xây dựng NTM:1112,475 triệu đồng.
Hưởng ứng cuộc vận động “ CCB gương mẫu” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư”; phong trào “ Năm không,ba sạch” phong trào “xung kích,tình nguyện phát triển kinh tế XH” phong trào “vì người nghèo” v.v..
Phát biểu chỉ đạo Đại hội,đ/c Hoàng Trọng Thâm(PCT) Hội CCB tỉnh đã động viên khen ngợi và chúc mừng những thành tích mà huyện Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua,đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới,Các cấp hội cần củng cố tổ chức cơ sở hội, tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm,gương mẫu,xung kích đi đầu trong xây dựng,phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nêu cao tinh thần làm chủ, có lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước những biến động của xã hội, phê phán và lên án những biểu hiện tiêu cực tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước.

Đ.C Hoàng Trọng Thâm trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích

Với những thành tích đã đạt dược trong 5 năm qua, Hôi CCB huyện Hương Sơn được TW Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc, 04 cá nhân được TW Hội tặng bằng khen; 01 tạp thể, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 13 tập thể, 18 cá nhân được tỉnh Hội tặng bằng khen.
Đại hội cũng đã được nghe các bài phát biểu tham luận trực tiếp đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức Hội CCB trong nhiệm kỳ tới. Trong đó,các đại biểu đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo xây dựng và phát triển quĩ hội để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng NTM, nâng cao đời sống cho Cán bộ,hội viên.

BCH Hội tham gia bỏ phiếu nhiệm kỳ mới

*
*

BCH Hội CCB khóa VI,nhiệm kỳ 2017-2022

Với tinh thần “ đoàn kết ,dân chủ,đổi mới”các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu 19 đ/c vào Ban chấp hành khóa mới(nhiệm kỳ 2017-2022) và tiến hành bầu 14 đ/c Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Minh Lý – Minh Thi*