Sau gần 10 năm hoạt động, Hội đã thể hiện được vai trò gương mẫu, năng động sáng tạo trong các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là nhiệm vụ cải cách hành chính, tham gia giáo dục thế hệ trẻ và đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).
Với chương trình tổng thể cải cách hành chính (giai đoạn 2012-2015), Hội CCB Hải quan Hà Tĩnh đã cùng với toàn thể CBCNV trong ngành đóng góp thành tích đáng kể, vì thế chương trình cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả, thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường thực hiện đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Công tác cải cách hành chính được thông qua thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đến nay đã có gần 400 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hệ thống VNACSS/VCIS tại Cục Hải quan Hà Tĩnh, đạt trên 99% kim ngạch và số tờ khai. Đây là hệ thống mới nhiều ưu điểm hơn hẳn hệ thống thông quan điện tử cũ như: Tốc độ xử lý hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, số liệu chặt chẽ và tổng quát hơn, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: thời gian giải quyết đối với lô hàng luồng xanh miễn thuế là 3 giây, thời gian giải quyết lô hàng kiểm tra luồng vàng trung bình 1 giờ (so với 2 giờ theo quy định), thời gian giải quyết các lô hàng luồng đỏ trung bình 3 giờ (so với 8 giờ theo quy định), thời gian đăng ký danh mục miễn thuế bình quân là 2 ngày làm việc (so với 10 ngày làm việc theo quy định).
Nhiệm vụ tham gia giáo dục thế hệ trẻ luôn được Hội CCB Cục Hải quan quan tâm và coi trọng. Trong đó Hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; gắn với cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội đẩy mạnh các hoạt động: “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách. Vào các dịp kỷ niệm ngày TBLS 27-7 hằng năm, Hội cùng với Chi đoàn tổ chức thắp nến tri ân tại các NTLS, hành hương về địa chỉ đỏ. Hội nêu cao vai trò của các hội viên, mỗi CCB là một tấm gương sáng cho lớp trẻ học tập và noi theo về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng… Qua đó, giáo dục động viên thanh niên nêu cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, động viên tuổi trẻ lao động, học tập, xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng. Hội kết hợp với chi đoàn, phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Phong trào xây dựng NTM, Hội CCB Cục Hải quan Hà Tĩnh đã cùng CBCNV hưởng ứng tích cực và gương mẫu dóng góp hỗ trợ đỡ đầu cho 2 xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) với số tiền 47,7 triệu đồng. Cho đến nay cả 2 xã đều đạt 19/19 tiêu chí và đã về đích NTM của tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hội còn hưởng ứng tích cực phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, mái ấm công đoàn, chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa mỗi đợt một ngày lương/hội viên. Đặc biệt, nhận đỡ đầu, phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Hương Sơn mỗi mẹ 1 triệu đồng/tháng.
Không những gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ quan trọng của Cục Hải quan, Hội luôn kết hợp gắn việc thực hiện nhiệm vụ vào xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Hội, các hội viên luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cam kết thực hiện chỉ tiêu thi đua đã được đăng ký, vì vậy tổng kết hằng năm Hội luôn đạt danh hiệu TSVM, các hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu” với tỷ lệ cao.
Bài và ảnh: Lê Anh Thi