Quá trình phát triển, công ty đã xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh chiến lược kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề ngoài lãnh vực, chủ đạo là xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông như cầu, đường và khu đô thị. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại luôn đặt lên hàng đầu, tạo điều kiện cho công ty có được hành trang vững vàng cho hành trình phát triển của mình. Chính vì vậy, trong điều kiện hết sức khó khăn của năm 2011, công ty vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó giá trị tổng sản lượng đạt trên 375 tỷ đồng, doanh thu trên 363 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 23 tỷ đồng. Thu nhập bình quân hàng tháng khối lao động gián tiếp 4,2 tỷ đồng, lao động trực tiếp trên 6 triệu đồng. Năm 2011, công ty vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc Thân Hóa được tuyên dương doanh nhân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Điều ghi nhận ở công ty là không chỉ chăm lo cho sản xuất kinh doanh mà các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội CCB hoạt động hiệu quả, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị. Đồng chí Thân Hóa, Giám đốc công ty cho biết: "Hội CCB ở đây thật sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và công ty. Mỗi hội viên đều nêu cao ý chí vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có lối sống gương mẫu. Chính tinh thần lao động và lối sống của CCB đã có sức lan tỏa trong toàn đơn vị".

Chính từ hiệu quả hoạt động và được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, Hội CCB công ty đã không ngừng vươn lên trong công tác xây dựng Hội. Hội có 29 hội viên, 22 CQN. Thông qua công tác giáo dục, nhận thức chính trị hội viên được nâng cao, bản lĩnh chính trị từng hội viên vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" được giữ vững và phát huy. Hoạt động của Hội góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nòng cốt trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Bên cạnh đó, Hội luôn phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho lãnh đạo công ty giải quyết 100% số lao động thường xuyên có việc làm, thu nhập ổn định, giải quyết các chế độ, chính sách cho CBCNV nói chung và CCB nói riêng kịp thời, khuyến khích người lao động hăng hái trong công việc. Hội phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động phong trào nói không với bia, rượu khi tham gia giao thông, phòng tránh các TNXH, tổ chức các hoạt động như cắm trại "Tiếp tục truyền thống Cienco 5 tiến bước", hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức tham quan các di tích lịch sử, qua đó giúp cho thế hệ trẻ có nhận thức tốt hơn về vai trò của mình đối với đất nước, quê hương và sự phát triển của công ty. Hằng năm, Hội CCB đã tham mưu cho lãnh đạo công ty trích lợi nhuận và có một phần đóng góp của hội viên và CBCNV lên đến hàng tỷ đồng hỗ trợ công tác tình nghĩa và xã hội. Đây là nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của lãnh đạo và CBCNV, CCB Công ty 545.

Có thể nói, trong hành trình phát triển công ty, CCB luôn là những người gương mẫu về ý chí và trách nhiệm, tinh thần vượt khó, vươn lên xây dựng thương hiệu Cienco 5 ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

Phát Nguyễn