5 năm qua, hai đơn vị phối hợp tập huấn cho trên 200 cán bộ về kỹ năng tuyên truyền; thành lập 12 “CLB tuyên truyền giữ gìn trật tự ATGT - trật tự đô thị”. Đồng thời phối hợp tuyên truyền 235 buổi có trên 30.000 cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia, với nội dung về Luật Giao thông đường bộ; ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia giao thông... gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; trao tặng 2.800 mũ bảo hiểm (trong đó có 1.800 mũ bảo hiểm “tằng cẩu”) cho người dân tham gia giao thông...

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp tập huấn kiến thức, kỹ năng phương pháp tuyên truyền; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”.

**Tin và ảnh: Xuân Trường **