Chủ tịch Hội Trần Hanh, Phó chủ tịch Hội Đỗ Công Mùi cùng gần 100 đại biểu Hội CCB, các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vay vốn xóa đói giảm nghèo đã tham dự hội nghị.

Đồng bằng Sông Cửu Long có diện tích gần 40.000 km2, bờ biển dài 700km, vùng đặc quyền kinh tế 360.000 km, dân số 18 triệu người, trong đó có gần 25 vạn CCB. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả và sự nỗ lực rất cao trong sản xuất, kinh doanh, 5 năm gần đây, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm xuống còn 4,4% (từ 15.646 hộ năm 2005, đến nay chỉ còn 10.602 hộ). Số hộ khá và giầu chiếm tỷ lệ 46,9% đã tạo việc làm mới và làm thêm cho 27.105 lao động là CCB và con em CCB. Số tiền dư nợ mà CCB vay đến giữa năm 2010 đạt 1.753,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị đã có rất nhiều báo cáo điển hình của Hội CCB các huyện, xã, ấp và cá nhân. Báo CCB Việt Nam giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu trong các số báo sau.

PV