Mới đây, ngày 8-10-2012, Bộ Công an có Thông báo số 3262/BCA-V24 thông báo kết quả thụ lý đơn tố cáo của ông Lê Trọng Anh, trú tại số 44/333 phố Bình Lục, phường Tân Bình, TP Hải Dương về việc tố cáo ông Bùi Mậu Quân, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cố ý bao che cho hành vi sai phạm của Phó thủ trưởng, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem xét đơn tố cáo của ông Lê Trọng Anh, Bộ Công an nhận thấy nội dung đơn tố giác hành vi phạm tội của Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương và tố cáo sai phạm liên quan đến hoạt động điều tra của điều tra viên và Phó thủ trưởng CQĐT thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã được Giám đốc Công an tỉnh Bùi Mậu Quân ghi ý kiến chỉ đạo cụ thể chuyển cho đồng chí Cao Ngọc Lan, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Việc chưa xem xét giải quyết dứt điểm, triệt để nội dung tố cáo của ông Lê Trọng Anh theo đúng trình tự quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của đồng chí Cao Ngọc Lan. Như vậy việc ông Lê Trọng Anh tố cáo ông Bùi Mậu Quân bao che cho hành vi vi phạm của cán bộ dưới quyền, không giải quyết đơn tố cáo của ông là không có cơ sở.

Về nội dung ông Lê Trọng Anh tố cáo việc làm vi phạm của ông Đỗ Văn Khánh và ông Phạm Khắc Điệp, Phó thủ trưởng và một số điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Công an đã: “Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khẩn trưởng điều tra, xem xét, giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Trọng Anh theo đúng qui định của Luật tố tụng hình sự. Nếu xác định có sai phạm thì tùy mức độ để xử lý”.

Ngày 26-7-2012, Báo CCB Việt Nam số 925 cũng có đăng bài “Làm rõ việc thu xe ô tô và 200 triệu đồng của CCB Lê Trọng Anh”. Đơn tố cáo và bài báo nêu đều được ông Bùi Mậu Quân, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp xem xét xử lý.

Ban bạn đọc