Công văn số 559/VP-XD ngày 24-2-2011 của Văn phòng UBND TP Hà Nội do Phó văn phòng Nguyễn Văn Thịnh ký truyền đạt sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đối với Sở Xây dựng TP Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai:

  1. Yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên; tổ chức xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, hành vi buông lỏng quản lý (nếu có) tại địa điểm nêu trên theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND TP kết quả xử lý trước ngày 15-3-2011.

  2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Chánh thanh tra Sở: kiểm tra, đôn đốc UBND quận Hoàng Mai khẩn trương thực hiện; trực tiếp xử lý theo thẩm quyền và quy định trong trường hợp UBND quận Hoàng Mai chậm thực hiện và đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 18-3-2011.

Ban bạn đọc