Ngày 6-4-2011, UBND huyện Mê Linh đã có Công văn số 1287/UBND-TTr do Phó chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Trọng ký. Công văn nêu rõ: Việc công dân có đơn khiếu kiện đã được Chủ tịch UBND huyện Mê Linh giải quyết tại Kết luận số 106/KL-CT ngày 11-5-2010 về giải quyết những sai phạm của cán bộ xã Thanh Lâm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt sạch và nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Mạnh Đoan tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; trong đó đã làm rõ nội dung: “Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt sạch và nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Mạnh Đoan tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh đã được Đảng ủy xã Thanh Lâm, Thường vụ Huyện ủy Mê Linh, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý về mặt chủ trương và đã được các ngành chức năng của tỉnh xem xét, thẩm định dự án trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quy định của pháp luật.”

Tuy nhiên, một số công dân thôn Thanh Vân và ông Đỗ Văn Khẩu tiếp tục có đơn khiếu nại đến UBND TP Hà Nội. Ngày 25-5-2010, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 3679/UBND-TNMT giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch kiến trúc tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Ngày 28-12-2010, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 10603/UBND-TNMT giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện việc rà soát dự án đầu tư, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Ngày 7-1-2011, UBND huyện Mê Linh có Văn bản số 04/TB-UBND yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và vận tải Mạnh Đoan dừng triển khai thực hiện dự án, chờ kết quả giải quyết của UBND TP Hà Nội”.

Ngày 18-4-2011, một số công dân thôn Thanh Vân đến Tòa soạn báo phản ánh, vẫn thấy doanh nghiệp đổ đất, san nền, xây kè bao và chưa thấy thông báo gì về kết quả rà soát dự án đầu tư của ngành chức năng TP Hà Nội cho dân biết.

BAN BẠN ĐỌC