Các Ban liên lạc tích cực hoạt động, đạt được một số kết quả: - Vào ngày truyền thống của đơn vị, tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, giúp nhau vật chất khi thiếu thốn, đau ốm, tham gia, tai nạn... - Giúp nhau xác nhận hồ sơ, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm thủ tục để gia đình được hưởng chính sách - xã hội. - Tổ chức biên tập, xuất bản lịch sử truyền thống đơn vị. - Tổ chức thăm lại chiến trường xưa; tham quan danh lam thắng cảnh. - Làm kỷ niệm chương tặng cán bộ, chiến sĩ cũ. - Giúp nhau kinh nghiệm, vốn liếng làm ăn, ổn định cuộc sống... Kết quả hoạt động của các Ban liên lạc góp phần xây dựng phong trào địa phương ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.

BÌNH VŨ