Bùi Xuân Chiếu, CCB thôn Chính Thượng, Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh là thương binh 3/4 và bệnh binh 2/3. Con trai thứ hai của ông ngoài ba mươi tuổi bị chết (có lẽ do chất độc điôxin) và cháu trai chưa đến 10 tuổi sinh ra đã dị dạng, cũng chết. Hồi đó, việc giám định về di chứng chất độc da cam chưa được như sau này, nên gia đình không được hưởng chế độ gì cả.
Hoàn cảnh như thế, song CCB Bùi Xuân Chiếu luôn là tấm gương sáng trong công tác. Việc gì ông cũng tận tâm, như tham gia ban khánh tiết làng; ban khuyến học dòng họ; làm thơ đọc khi đón xuân, hội làng... ở làng quê này ai cũng khen anh “Bộ đội Cụ Hồ” Bùi Xuân Chiến.
Nguyễn Thành Hương