Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam nguồn Quỹ cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV; cho biết Việt Nam đã phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống HIV đến năm 2020; củng cố và kiện toàn Ủy ban quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và tập trung công tác dự phòng điều trị căn bệnh thế kỷ cho các địa phương trọng điểm.

Để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc cung cấp các loại thuốc về phòng chống HIV như ARV, methadone, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật; đồng thời cùng Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển giao các chương trình hỗ trợ này.

Đại sứ Eric Goosby chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công tác phòng chống AIDS và hoan nghênh Việt Nam tích cực, chủ động trước khó khăn do viện trợ nước ngoài ngày một hạn chế.

Đại sứ Eric Goosby cho biết trong hai ngày làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã làm việc với Bộ Y tế, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và thăm một số cơ sở điều trị HIV, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc methadone.

Chứng kiến và nghe báo cáo về hiệu quả hỗ trợ của Quỹ cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho công tác phòng chống HIV/AIDS và ma túy ở Việt Nam, Đại sứ Eric Goosby khẳng định sẽ làm hết sức mình giúp Việt Nam trong phòng, chống căn bệnh thế kỷ.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn Việt Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thành Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS./.

Theo Vietnam+

(TH)