Lời tuyên thệ của Hiệp hội trong ngày thành lập (25-4-2012) là:“Hợp tác, nghĩa tình và phát triển” - nguyện phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hiệp hội trở thành tổ ấm của người linh trên mặt trận kinh tế.
Ngay sau Đại hội lần thứ nhất, với sự chăm lo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các ban, ngành, cơ quan, đơn vị... và nhất là Hội CCB các cấp trong tỉnh, Hiệp hội đã hướng về cơ sở tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp CCB tiêu biểu, tâm huyết là lực lượng nòng cốt xây dựng và thành lập Hội cấp huyện.
Nhờ được rèn luyện thử thách trong môi trường Quân đội, các doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh đã không ngại khó khăn, gian khổ, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vươn lên làm giàu chính đáng; tiên phong trên mặt trận giảm nghèo, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nhau về vốn, công nghệ, tiếp thị, tư vấn pháp lý và tiêu thụ sản phẩm...
Hiệp hội ngày một lớn mạnh, trưởng thành. Ngày đầu thành lập mới có 102 thành viên, đến nay phát triển lên 225 thành viên, sản xuất kinh doanh phát triển bền vững đã khẳng định được vị thế, trách nhiệm của Hiệp hội, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Tổng doanh thu 5 năm qua của các doanh nghiệp trong Hiệp hội đạt hơn 27.088 tỷ đồng; thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế Nhà nước và giải quyết việc làm cho hơn 6.744 lao động, lương bình quân 5 triệu đồng/tháng/người trở lên; hơn 80% các doanh nghiệp có chi bộ, bí thư, chi ủy viên đều là CCB có kinh nghiệm trong tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Một trong những hoạt động có chiều sâu, mang tính bền vững là phong trào “Khởi nghiệp” do Hiệp hội phát động, tiên phong vào những lĩnh vực khó, mới trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Điển hình như Khu công nghiệp Hà Khánh của T.P Hạ Long, nhiều năm triển khai nhưng hiệu quả thấp. Với nỗ lực và bản lĩnh của người lính, các doanh nghiệp CCB đứng ra tiếp nhận đổi mới trong tổ chức quản trị bằng những chính sách phù hợp và chỉ sau thời gian ngắn khôi phục toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở, với số tiền đầu tư hàng trăm tỷ đồng, làm “sống lại” khu công nghiệp, giải quyết được vấn đề môi trường, sinh thái của vịnh Hạ Long, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hiệp hội phối hợp với Hội CCB tỉnh nhận đóng góp, giúp đỡ những phần việc khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng, như: Chương trình “CCB giúp xã Đông Hải” huyện Tiên Yên về đích xây dựng nông thôn mới, “Nước sạch giúp xã Thắng Lợi” thuộc huyện đảo Vân Đồn, “Hướng về 21 xã, 11 thôn đặc biệt khó khăn, phong trào “Thắp sáng đường quê”... Đồng thời Hiệp hội cũng đã đóng góp xây dựng mới 55 nhà tình nghĩa, cấp hội nào cũng có phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ, giúp trẻ em nghèo vượt khó, phối hợp xây mới 59 nhà Đại đoàn kết, hoạt động nhân đạo, từ thiện 16,3 tỷ đồng, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh gương mẫu và trách nhiệm của người lính, trong hoàn cảnh nào cũng “Trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội” góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.
Tiêu biểu cho các thế hệ doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh 5 năm qua là các doanh nhân CCB được đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: Đồng Thanh Hải - Giám đốc Công ty Thành Tâm 668; Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Trường; Lê Đình Tân - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phương Nam, T.P Uông Bí; Đặng Duy Quân - Giám đốc Công ty Trí lực, T.P Móng Cái; Trần Hòa - Giám đốc Công ty Khoáng Sản Thiên Thuận Tường; Bùi Xuân Tờ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan; Nguyễn Bá Trượng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ.
Trong những bài học kinh nghiệm xây dựng Hiệp hội, nổi bật là Hiệp hội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, phương hướng, chỉ đạo của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, nhất là nhiệm vụ chính trị của địa phương - tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của doanh nghiệp cần tháo gỡ, để đề ra giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp cho phát triển bền vững. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các cấp trong xây dựng, phát triển Hội, nhất là trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế.
Xây dựng đội ngũ cán bộ từ Hiệp hội đến cơ sở có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén với tiến trình hội nhập để kịp thời định hướng cho hội viên áp dụng khoa học kỹ thuât đổi mới công nghệ phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với phát triển xanh, bền vững.


Với phương châm phát triển bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phương hướng nhiệm kỳ II (2017-2022) Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chị đạo, định hướng của Hiệp hội Doanh nhân CCB Vệt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đa ngành nghề nông nghiệp-công nghiệp, trên rừng dưới biển đảo du lịch và hướng tới sản xuất hàng hóa công nghệ cao; Tăng cường mối đoàn kết, liên kết, trao đổi, hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, giúp đỡ lẫn nhau, liên kết trong và ngoài nước, hình thành chủ thể sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa.
Vận động các doanh nghiệp CCB các huyện, vùng nông thôn ứng dụng khoa học, kỹ thuật tham gia vào đầu tư tại các vùng nông nghiệp, phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, theo chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm xây dựng nông thôn mới.
Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động an sinh-xã hội; động viên các doanh nghiệp CCB phối hợp với CCB các cấp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hoạt động nhân đạo, từ thiện, tình nghĩa và thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc bằng những chương trình, mô hình, phần việc và sản phẩm cụ thể.
Động viên, khích lệ các doanh nhân CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, sản xuất kinh doanh bảo đảm chất lượng, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, giàu đẹp.
Nhật Huy