Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là tình cảm chân thành, thắm thiết, gắn bó thuỷ chung của những người CCB quân đội hai nước Việt - Lào, gần gũi như anh em một nhà, tiếp tục chung tay trên mặt trận kinh tế, xây dựng đất nước, vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào “Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Thái Vũ