Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thậm chí gia đình ông Chu vẫn chưa làm được ngôi nhà khang trang để ở, nhưng biết chủ trương của xã và thôn cần một khu đất để làm nghĩa trang chung cho 2 thôn Đoàn Kết và Tân Duyên, theo tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thôn mới mà chưa có đất, ông Chu bàn với gia đình hiến 5.000m2 đất cho công trình. CCB Nguyễn Văn Chu.

Ông cho biết: Ban đầu, gia đình tôi cũng băn khoăn vì trên diện tích đó đang trồng bạch đàn. Nếu được thu hoạch thì sẽ có cả trăm triệu đồng. Nhưng khó khăn của nhân dân 2 thôn là chưa có nghĩa trang tập trung, nên từ xưa đến nay gia đình nào có người chết thì đem chôn trên đất của mình. Như vậy vừa không đảm bảo an toàn, lại ảnh hưởng đến môi trường. Vậy là gia đình tôi quyết định hiến đất để làm nghĩa trang chung…

Việc làm của ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Dư Văn Nông