Một nhà hàng nổi tiếng là chiều khách. Một ông khách từ phương xa tới muốn thử xem hư thực thế nào liền vào quán. Vừa tới cửa ông lập tức hét: -Sao nóng thế mà không bật máy lạnh? Ngay lập tức anh bồi dạ ran: -Vâng. Xin mở ngay ạ Rồi anh chạy vội vào trong để mở máy lạnh. Ngồi một lát, ông khách lại quát: -Nhà hàng lạ thật. Mở máy lạnh thế thì súp của tôi nguội hết mất. Anh bồi lại vâng dạ chạy đi tắt máy. Cứ thế, anh bồi chạy đi lại tới 3, 4 lần tắt bật máy lạnh nhưng vẫn không hề than vãn. Ăn xong, ông khách gọi anh bồi tới bảo: -Cậu đừng hiểu lầm tôi lắm chuyện. Chẳng qua tôi thử xem thái độ phục vụ khách ở đây có đúng như đồn đại không. Thật tốt đấy. Vì vậy tôi thưởng cho anh 20.000đ. Anh bồi cầm tiền thưởng, lễ phép thưa: -Thưa ông, Nhà hàng phục vụ đúng phương châm "khách hàng luôn luôn đúng". Khách sai cứ làm. Thật ra nhà hàng có máy lạnh đâu!!! Hiện Đại