Liệt sỹ Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1914, quê ở xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh là một trong 8 đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ trực tiếp đào tạo tại Trung Quốc. Năm 1929, Lý Tự Trọng trở về Việt Nam và tham gia hoạt động cách mạng tại Sài Gòn – Gia Định.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí bị địch bắt và ngày 21/11/1931 bị kẻ thù xử chém tại Sài Gòn. Với tinh thần anh dũng, quả cảm, đồng chí đã biến tòa án đế quốc thành diễn đàn đấu tranh đòi công lý, độc lập, tự do cho Tổ quốc với tuyên bố bất hủ trước tòa án quân thù: “ Con đường thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác “.

80 năm sau ngày anh hy sinh anh dũng tại Sài Gòn – Gia Định, hài cốt liệt sỹ Lý Tự Trọng đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng ( Tp Hồ Chí Minh ) và được đưa về an táng tại quê nhà xã Việt Xuyên ( Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh ).

Lê Anh Thi