Trong lời khai mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Năm 2013 Hà Tĩnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp kém hiệu quả, tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, UB Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự nổ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch, QP-AN và trật tự an toàn xã hội được giử vững, chính trị ổn định, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2013 do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nêu rõ: Giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế tăng trưởng nhanh, phát triển theo hướng bền vững, có sự thay đổi về chất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 14,8%, trong đó năm 2011 đạt 11,68%, năm 2012 đạt 13,44%, năm 2013 dự kiến đạt 19,2%. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 24 triệu đồng. Mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế bước đầu đạt kết quả tốt, tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, giai đoạn 2011-2013 đạt 12,485 tỷ đồng., tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2006 – 2010, năm 2013 ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nội dịa đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 58,5% kế hoạch Trung ương giao, tăng 7,9% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục đạt những kết quả rõ nét. Dự kiến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 7 xã về đích nông thôn mới. Lĩnh vực VH – XH chuyển biến tích cực, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2014: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ( GDP ) đạt 23%, GDP bình quân đầu người trên 30 triệu đồng. Thu ngân sách phán dấu đạt 7.100 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 65 triệu đồng/ha/năm, có 20 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn sơ sở an toàn làm chủ, săn sàng chiến đấu, 100% xã, phường ổn định chính trị.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được qua 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Kết quả đó thể hienj sự phấn đấu bền bỉ, dân chủ, sáng tạo không chỉ về vật chất mà còn thể hiện trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh chính trị.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kế hoạch thời gian tới phải coi trọng nông nghiệp là hàng đầu, kêu gọi xúc tiến đầu tư để lấp đầy KKT Vũng Áng và các cụm CN khác để không ngừng tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho con em Hà Tĩnh, phát triển các ngành nghề dịch vụ, cải cách hành chính, bố trí CN-TM-DV trên tinh thần quy hoạch phát triển mà Hà Tĩnh đã lập.;đẩy mạnh xây dựng NTM song song và hài hòa với phát triển đô thị

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng NTM, giử vững ổn định chính trị, TTATXH.

Kỳ họp thừ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI diễn ra trong 3 ngày ( 16/12 đến 18/12/2013 )

Lê Anh Thi