Năm 2010, Hội CCB tỉnh Hà Nam đã khai thác được 142,469 tỷ đồng (tăng 25,2 tỷ đồng so với năm 2009), giải quyết cho 8700 hộ vay, tạo việc làm cho 48.000 lao động. Nhờ vậy, sản xuất tăng, phát triển được kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo trong hội chỉ còn 0,5%; số hộ khá và giầu tăng từ 64,59% lên 67,1% %; 2.150 hộ CCB đạt danh hiệu gia đình kinh tế giỏi các cấp

Ngoài ra Hội đã phối hợp với MTTQ xóa được 27 nhà không an toàn cho gia đình hội viên với giá trị 236,9 triệu đồng và 3000 ngày công lao động, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách 4160 lượt người, với kinh phí 193 triệu đồng; tiễn đưa 625 hôi viên qua đời với kinh phí 160 triệu đồng; và tham gia tổ chức nghi lễ đón 180 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang quê nhà.

Công tác Hội