Không dưới một lần trong các Hội nghị xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nhấn mạnh câu “Tiền nhiều để làm gì?” để không chỉ nhắc nhở, cảnh báo đội ngũ cán bộ của Đảng, mà còn là bài học cho tất cả mọi người, khi có nhiều tiền - lại là những đồng tiền không trong sáng, sẽ rất dễ bị đồng tiền đưa đến bất hạnh!

Điển hình như trường hợp bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản", với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 304 nghìn tỷ đồng!

Khỏi phải nói rồi mai đây Tòa án sẽ kết tội bà ở mức nào; bà sẽ phải trả lại tiền cho công quỹ bao nhiêu... Nhưng điều nhãn tiền ai cũng nhìn thấy là bà đã vô hình trung đưa hai người con gái, cháu ruột, chồng và hàng trăm người thân thích khác cũng phải vào vòng lao lý theo bà!

Thật dễ để nhìn thấy rằng chính do những đồng tiền phi pháp kiếm được một cách quá dễ dàng bằng những mánh lời của bản thân và sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách, rất nghiêm trong của đội ngũ cán bộ Ngân hàng, Thanh tra đã “giết” bà và đưa những người ruột thịt của bà theo vòng lao lý.

Không ai bảo bà không thương yêu những người thân thích, ruột thịt của bà. Và càng không phải bà lừa cho họ phạm tội. Mà nguyên nhân chính là đồng tiền bà kiếm được là “đồng tiền bẩn”, nên những người được thụ hưởng những đồng tiền ấy bị vạ theo.

Sao dám nói bà không giỏi? Bà không giỏi thì không thể làm chủ một tập đoàn kinh tế lớn như Vạn Thịnh Phát... Giá có một tích tắc - một tích tắc thôi, bà cũng đặt câu hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” để suy xét thấu đáo, thì chắc trên con đường đi kiếm tiền ấy bà sẽ biết “sợ” mà nhận ra, quay lại...  

Đúng là “cạm bẫy” vẫn luôn rình rập với bà, với tôi và với mọi người... khiến ta phải luôn tỉnh ngộ!

Huy Thiêm